INFORMACE O VOLBÁCH

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky naleznete zde.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky naleznete zde.


ZÁJEMCI O PRÁCI V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH

Máte-li zájem se voleb zúčastnit jako člen volební komise, přihlaste se na níže uvedeném kontaktu!

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

  • a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
  • b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
  • c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Odměna je stanovena zákonem ve výši:

  • předseda 2200,- Kč,
  • místopředseda 2100,- Kč,
  • člen 1800,- Kč

Zájemci budou do komisí jmenováni 25. dubna 2019. Po tomto datu nebo po naplnění komisí budou přijímáni náhradníci.

Pro veškeré informace a přihlášení do okrskových volebních komisí kontaktujte Kateřinu Šulcovou na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky 222 116 758.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Občan městské části Praha 3 může požádat Úřad městské části Praha 3 o vydání voličského průkazu.

Podle § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky.

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve dne 9. května 2019.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu počínaje dnem vyhlášením voleb a to:

1.    osobně:

  • sepsáním žádosti při osobní návštěvě na úřadu městské části Praha 3, Czech POINT;
  • od 9. května 2019 do 22. května 2019 do 16:00 hod., bude voličský průkaz voličům vydáván na počkání na Czech POINT ÚMČ Praha 3.
Návštěvní hodiny Czech POINT (Lipanská 9, Praha 3)
pondělí a středa 8.00 hod.–12.00 hod., 13.00 hod–18.00 hod.
úterý a čtvrtek: 8.00 hod.–12.00 hod., 13.00 hod.–15.30 hod.
pátek

8.00 hod.–12.00 hod.

2. písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději dne 17.5.2019 do 16. hodin (na adresu: Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3);

3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím své datové schránky, doručeným nejpozději do 17.5.2019 do 16. hodin (ID  datové schránky ÚMČ Praha 3 - eqkbt8g);

Elektronický formulář žádosti o vydání voličského průkazu ke stažení a vyplnění ZDE

Při ztrátě nebo odcizení hlasovacího průkazu nelze vydat duplikát.