INFORMACE O VOLBÁCH

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky naleznete zde.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky naleznete zde.

INFORMATION FOR EU CITIZENS IN CONNECTION TO EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS.


Oznámení  o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu,
adresář volebních místností a přehled volebních okrsků

dle adresy místa trvalého pobytu voliče


 


HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Voliči s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3, kteří se nemohou ze závažných zejména zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na:


Informace pro občany členských států Evropské unie v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Občan členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem na Praze 3 může zažádat o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bez zapsání do seznamu voličů nebude občanu členského státu EU umožněno volit.

V případě zájmu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu kontaktujte prosím Kristýnu Adamíčkovou: kristynaa@praha3.cz nebo na tel.: 222 116 221, případně osobně na úřadu MČ, odboru organizačním, Lipanská 7.

Posledním dnem, kdy lze o zápis požádat, je neděle 14. 4. 2019 do 16 hodin. Úřad MČ Praha 3 bude v tento den zpřístupněn zájemcům o zápis a to na odboru organizačním, Lipanská 7 (vchod přes Lipanská 9) od 8 do 16 hodin.


Information for EU citizens in connection to European Parliament elections.

EU citizens with permanent or temporary residence in Prague 3 may apply for registration in the electoral list for elections to the European Parliament. Without registration in the electoral register, a citizen of an EU Member State will not be allowed to vote.

In case of interest for registration to the electoral register, please contact Ms. Kristýna Adamíčková: email: kristynaa@praha3.cz, or tel: 222 116 221, or come please personally to the Department of Organisation (Odbor organizační), Lipanská 7.

You can apply for the registration to the electoral register until 4pm on Sunday 14th April 2019.

The Municipality office Prague 3 will be available on this day to the applicants for registration at the Organizational Department (Odbor organizační), Lipanská 7 (entrance through Lipanská 9) from 8 am to 4 pm.