Veškeré informace o veřejných zakázkách MČ Praha 3 naleznete na profilu zadavatele provozovaného na certifikovaném elektronickém nástroji na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c