Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu v městské části Praha 3 zajišťuje

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Seifertova 51, tel. 222 116 537
zelená linka: 800 879 404

V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8—13 h
středa
12—17 h  

oddělení matrik a státního občanství
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
pondělí
8—13 h
středa
12—17 h