Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu v městské části Praha 3 zajišťuje

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Seifertova 51, tel. 222 116 537
zelená linka: 800 879 404

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8.00—12.00  hod.
13.00—17.00 hod.
úterý
středa
8.00—12.00  hod. 13.00—17.00 hod.
čtvrtek
pátek

oddělení matrik a státního občanství
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
pondělí
8.00—12.00 hod.
13.00—17.00 hod.
středa
8.00—12.00 hod.
13.00—17.00 hod.