jméno kontakt pozice
Bc. Burianová Michaela tel.: 222116324 e-mail: burianova.michaela@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Mgr. Cirek Bohumil tel.: 222116247 e-mail: cirek.bohumil@praha3.cz koordinátor veřejných zakázek
Čápová Alena tel.: 222116261 e-mail: capova.alena@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Mgr. Čižinský Ondřej tel.: 222116338 e-mail: cizinsky.ondrej@praha3.cz referent oddělení správy úřadu, řidič
Dziková Věra tel.: 222116798 e-mail: dzikova.vera@praha3.cz řidič
Bc. Gill Michal tel.: e-mail: gill.michal@praha3.cz odborný asistent
Granátová Martina tel.: 222116237 e-mail: granatova.martina@praha3.cz personalista
Hájek Jan tel.: 222116249 e-mail: hajek.jan@praha3.cz údržbář
Havlíková Markéta DiS. tel.: 222116274 e-mail: havlikova.marketa@praha3.cz odborná asistentka tajemníka
Havlová Lenka tel.: 222116404 e-mail: havlova.lenka@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Hegrová Alena tel.: 222116265 e-mail: hegrova.alena@praha3.cz odborná asistentka
Bc. Hloušková Karolina tel.: 222116404 e-mail: hlouskova.karolina@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Hnátková Patricie tel.: 222116261 e-mail: hnatkova.patricie@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Jančálek Milan tel.: 222116201 e-mail: jancalek.milan@praha3.cz vedoucí oddělení krizového řízení a informační služba
Jánová Zuzana tel.: 222116404 e-mail: janova.zuzana@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Jelínková Lenka tel.: 222116236 e-mail: jelinkova.lenka@praha3.cz personalista
Ježková Jitka tel.: 222116217 e-mail: jezkova.jitka@praha3.cz personalista
Bc. Kosová Marcela tel.: 222116272 e-mail: kosova.marcela@praha3.cz vedoucí oddělení sekretariát
Kropáčková Dagmar tel.: 222116271 e-mail: kropackova.dagmar@praha3.cz odborná asistentka
Mgr. Midlochová Andrea tel.: 222116264 e-mail: midlochova.andrea@praha3.cz odborná asistentka
Mikeš Jan tel.: e-mail: mikes.jan@praha3.cz odborný asistent
JUDr. Nováček František DESS tel.: 222116713 e-mail: novacek.frantisek@praha3.cz referent oddělení právního a veřejných zakázek
Bc. Nýčová Petra tel.: 222116235 e-mail: nycova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení personální práce a mezd
Ornest Šimon tel.: e-mail: ornest.simon@praha3.cz poradce starosty
Pinová Alena tel.: 222116200 e-mail: pinova.alena@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Ing. Pomije Radek MBA tel.: 222116711 e-mail: pomije.radek@praha3.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů
Říhová Dagmar tel.: 222116229 e-mail: rihova.dagmar@praha3.cz rozmnožovač
Mgr. Skorkovská Helena tel.: 222116712 e-mail: skorkovska.helena@praha3.cz vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek
Šimonová Jana tel.: 222116253 e-mail: simonova.jana@praha3.cz technickohospodářský referent
Uhlschmidová Lucie tel.: 222116388 e-mail: uhlschmidova.lucie@praha3.cz ekonom oddělení správy úřadu
Mgr. Valová Jana tel.: 222116203 e-mail: valova.jana@praha3.cz odborná asistentka
Vlková Michaela tel.: 222116783 e-mail: vlkova.michaela@praha3.cz odborná asistentka
Ing. Bc. Zahradník Rudolf tel.: 222116274 e-mail: zahradnik.rudolf@praha3.cz tajemník
Zaspalová Michaela tel.: 222116283 e-mail: zaspalova.michaela@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Mgr. Zrzavý Jakub tel.: 222116285 e-mail: zrzavy.jakub@praha3.cz vedoucí oddělení správy úřadu