jméno kontakt pozice
Bc. Čeněk Petr tel.: 222116401 e-mail: cenek.petr@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Černý Vlastimil tel.: 222116454 e-mail: cerny.vlastimil@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Ing. Fejtek Zdeněk DiS. tel.: 222116411 e-mail: fejtek.zdenek@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Graumannová Simona tel.: 222116765 e-mail: graumannova.simona@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Mgr. Herecová Iva tel.: 222116763 e-mail: herecova.iva@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Bc. Houdková Kamila DiS. tel.: 222116760 e-mail: houdkova.kamila@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Mgr. Bc. Janoušek Marian tel.: 222116770 e-mail: janousek.marian@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Bc. Kuběna Tomáš tel.: 222116764 e-mail: kubena.tomas@praha3.cz vedoucí oddělení přestupkového řízení
Ing. Kučerová Barbora tel.: 222116405 e-mail: kucerova.barbora@praha3.cz referent speciálního stavebního úřadu
Bc. Lochman Erik tel.: 222116482 e-mail: lochman.erik@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Mgr. Obručníková Kateřina tel.: 222116771 e-mail: obrucnikova.katerina@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Peleška Miroslav tel.: 222116413 e-mail: peleska.miroslav@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Bc. Petřík Martin tel.: 222116762 e-mail: petrik.martin@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Pirkl Lukáš tel.: 222116403 e-mail: pirkl.lukas@praha3.cz vedoucí odboru dopravy
Plecitá Jana tel.: 222116406 e-mail: plecita.jana@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Sedlák Václav tel.: 222116412 e-mail: sedlak.vaclav@praha3.cz vedoucí oddělení silničního úřadu
Mgr. Slaboň Jakub tel.: 222116760 e-mail: slabon.jakub@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Bc. Velíšková Klára tel.: 222116761 e-mail: veliskova.klara@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Vopatová Stanislava tel.: 222116402 e-mail: vopatova.stanislava@praha3.cz vedoucí oddělení správního a poplatků