jméno kontakt pozice
Bc. Čeněk Petr tel.: 222116401 e-mail: cenek.petr@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Černý Vlastimil tel.: 222116454 e-mail: cerny.vlastimil@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Frázová Anna tel.: 222518116 e-mail: frazova.anna@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Horáková Jiřina tel.: 222518116 e-mail: horakova.jirina@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Bc. Houdková Kamila DiS. tel.: 222116761 e-mail: houdkova.kamila@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Bc. Kadeřábek Pavel tel.: 222116762 e-mail: kaderabek.pavel@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Kepka Milan tel.: 222116403 e-mail: kepka.milan@praha3.cz vedoucí odboru dopravy
Bc. Knoblochová Petra DiS. tel.: 222116760 e-mail: knoblochova.petra@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Kohout Milan tel.: 222518116 e-mail: 60370@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Mgr. Kohoutková Terezie tel.: 222116763 e-mail: kohoutkova.terezie@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. Kučerová Barbora tel.: 222116405 e-mail: kucerova.barbora@praha3.cz referent speciálního stavebního úřadu
Linhartová Petra tel.: 222116764 e-mail: linhartova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení přestupkového řízení
Bc. Lochman Erik tel.: 222116482 e-mail: lochman.erik@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Peleška Miroslav tel.: 222116413 e-mail: peleska.miroslav@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Bc. Petřík Martin tel.: 222116762 e-mail: petrik.martin@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Plecitá Jana tel.: 222116406 e-mail: plecita.jana@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Ptáková Jarmila tel.: e-mail: ptakova.jarmila@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Sedlák Václav tel.: 222116412 e-mail: sedlak.vaclav@praha3.cz vedoucí oddělení silničního úřadu
Suchopárová Lenka tel.: 222518116 e-mail: suchoparova.lenka@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Tachezy Jitka tel.: 222116411 e-mail: tachezy.jitka@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Tučková Jarmila tel.: 222518116 e-mail: tuckova.jarmila@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Vidnerová Jitka tel.: 222518116 e-mail: vidnerova.jitka@praha3.cz vedoucí oddělení dopravy v klidu
Vopatová Stanislava tel.: 222116402 e-mail: vopatova.stanislava@praha3.cz vedoucí oddělení správního a poplatků