jméno kontakt pozice
Bc. Bartoš Miloslav tel.: 222116535 e-mail: bartos.miloslav@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Binderová Lucie tel.: 222116245 e-mail: binderova.lucie@praha3.cz referent oddělení správního
Císařová Iveta tel.: 222116511 e-mail: cisarova.iveta@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Dlask Vojtěch tel.: 222116223 e-mail: dlask.vojtech@praha3.cz referent oddělení správního
Ing. Dušek Martin tel.: 222116541 e-mail: dusek.martin@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
JUDr. Fršlínek Jan tel.: 222116254 e-mail: frslinek.jan@praha3.cz vedoucí oddělení správního
Mgr. Holečková Daniela tel.: 222116508 e-mail: holeckova.daniela@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Janečková Adéla tel.: 222116588 e-mail: janeckova.adela@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Kaplanová Věra tel.: 222116231 e-mail: kaplanova.vera@praha3.cz matrikářka
Ing. Konečný Martin tel.: 222116531 e-mail: konecny.martin@praha3.cz vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Kučírková Eliška Ivana tel.: 222116233 e-mail: kucirkova.eliska@praha3.cz vedoucí odboru občansko správního
Laštovková Jindřiška tel.: 222116230 e-mail: lastovkova.jindriska@praha3.cz matrikářka
Mgr. Lukešová Zuzana tel.: 222116232 e-mail: lukesova.zuzana@praha3.cz matrikářka
Bc. Maršíková Eliška tel.: 222116213 e-mail: marsikova.eliska@praha3.cz matrikářka
Mgr. Neuwirthová Pavlína tel.: 222116234 e-mail: neuwirthova.pavlina@praha3.cz vedoucí oddělení matrik a státního občanství
Píková Katarína tel.: 222116503 e-mail: pikova.katarina@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Poláčková Eva tel.: 222116540 e-mail: polackova.eva@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Prokůpková Alena tel.: 222116337 e-mail: prokupkova.alena@praha3.cz referent oddělení správního
Řeřábková Denisa tel.: 222116587 e-mail: rerabkova.denisa@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Slivka Jaroslav tel.: 222116246 e-mail: slivka.jaroslav@praha3.cz referent oddělení správního
Bc. Štábl Richard tel.: 222116536 e-mail: stabl.richard@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Tenkrátová Ivana tel.: 222116231 e-mail: tenkratova.ivana@praha3.cz matrikářka
Ing. Trávníčková Jana tel.: 222116211 e-mail: travnickova.jana@praha3.cz referent oddělení správního
Víchová Mária tel.: 222116542 e-mail: vichova.maria@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Wasserbauerová Jana tel.: 222116225 e-mail: wasserbauerova.jana@praha3.cz referent oddělení správního