jméno kontakt pozice
Brychtová Martina tel.: 222116768 e-mail: brychtova.martina@praha3.cz referent oddělení poplatků
Břichnáčová Dana tel.: 222116327 e-mail: brichnacova.dana@praha3.cz účetní
Danihelková Elena tel.: 222116323 e-mail: danihelkova.elena@praha3.cz účetní
Dreveňáková Milena tel.: 222116320 e-mail: drevenakova.milena@praha3.cz vedoucí oddělení účetnictví
Freyová Miroslava tel.: 222116322 e-mail: freyova.miroslava@praha3.cz účetní
Hovádková Lenka DiS. tel.: 222116329 e-mail: hovadkova.lenka@praha3.cz účetní
Kadlecová Věra tel.: 222116356 e-mail: kadlecova.vera@praha3.cz účetní
Kohout Milan tel.: 222116530 e-mail: kohout.milan@praha3.cz pokladní
Nováková Marcela tel.: 222116328 e-mail: novakova.marcela@praha3.cz účetní
Oščipovská Jitka tel.: 222116333 e-mail: oscipovska.jitka@praha3.cz vedoucí oddělení poplatků
Peprníčková Lenka tel.: 222116321 e-mail: peprnickova.lenka@praha3.cz účetní
Ing. Poláková Hana tel.: 222116346 e-mail: polakova.hana@praha3.cz vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Sajfrtová Lenka tel.: 222116340 e-mail: sajfrtova.lenka@praha3.cz vedoucí odboru ekonomického
Šafaříková Zdeňka tel.: 222116767 e-mail: safarikova.zdenka@praha3.cz referent oddělení poplatků
Šimůnková Ivana tel.: 222116348 e-mail: simunkova.ivana@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Špáková Věra tel.: 222116214 e-mail: spakova.vera@praha3.cz účetní, pokladní
Šrajerová Denisa tel.: 222116332 e-mail: srajerova.denisa@praha3.cz referent oddělení poplatků
Urbánková Jitka tel.: 222116330 e-mail: urbankova.jitka@praha3.cz referent oddělení poplatků
Vacková Gabriela tel.: 222116316 e-mail: vackova.gabriela@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Wildtová Ivana tel.: 222116243 e-mail: wildtova.ivana@praha3.cz účetní
Ing. Žák Daniel tel.: 222116343 e-mail: zak.daniel@praha3.cz referent oddělení rozpočtu