jméno kontakt pozice
Bc. Bartlová Natálie tel.: 222116242 e-mail: bartlova.natalie@praha3.cz referent oddělení radničních novin
Daoudová Christine tel.: 222116801 e-mail: daoudova.christine@praha3.cz vedoucí oddělení správy trhů
PhDr. Hájková Eva tel.: 222116251 e-mail: hajkova.eva@praha3.cz vedoucí oddělení kultury a památkové péče
Mgr. Harvanová Michaela tel.: 222116801 e-mail: harvanova.michaela@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Mgr. Hesová Anežka tel.: 222116216 e-mail: hesova.anezka@praha3.cz referent oddělení radničních novin
Joachimsthalová Zuzana tel.: 222116292 e-mail: joachimsthalova.zuzana@praha3.cz referent oddělení komunikace a propagace
Kořínková Irena tel.: 222116325 e-mail: korinkova.irena@praha3.cz referent oddělení správy trhů
Kovařovič Michaela tel.: 222116702 e-mail: kovarovic.michaela@praha3.cz referent oddělení komunikace a propagace
Mgr. Křížková Zuzana MBA tel.: 222116715 e-mail: krizkova.zuzana@praha3.cz tisková mluvčí
Mgr. Luňáčková Michaela tel.: 222116273 e-mail: lunackova.michaela@praha3.cz vedoucí oddělení komunikace a propagace
Ing. Nováková Eliška tel.: 222116800 e-mail: novakova.eliska@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Bc. Poděbradská Natálie tel.: 222116154 e-mail: podebradska.natalie@praha3.cz referent oddělení kultury a památkové péče
Saidová Jiřina tel.: 222116703 e-mail: saidova.jirina@praha3.cz referent oddělení komunikace a propagace
Mgr. Scharfen Vojtěch tel.: 222116800 e-mail: scharfen.vojtech@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Ing. Slezáková Eva tel.: 222116801 e-mail: slezakova.eva@praha3.cz vedoucí oddělení Informační centrum
Mgr. Sotonová Eva tel.: 222116295 e-mail: sotonova.eva@praha3.cz referent oddělení kultury a památkové péče
PhDr. Štochl Miroslav tel.: 222116709 e-mail: stochl.miroslav@praha3.cz vedoucí oddělení radničních novin
Mgr. Trojan Pavel tel.: 222116701 e-mail: trojan.pavel@praha3.cz vedoucí odboru vnějších vztahů a kultury
Zoubek Jiří tel.: e-mail: zoubek.jiri@praha3.cz referent oddělení správy trhů