jméno kontakt pozice
Břicháčová Naděžda tel.: 222116298 e-mail: brichacova.nadezda@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Findeisová Iveta tel.: 222116290 e-mail: findeisova.iveta@praha3.cz vedoucí oddělení evidence majetku
Gallová Gabriela tel.: 222116210 e-mail: gallova.gabriela@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Hozáková Zdeňka tel.: 222116336 e-mail: hozakova.zdenka@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Jiranová Alena tel.: 222116208 e-mail: jiranova.alena@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Bc. Navrátilová Růžena tel.: 222116287 e-mail: navratilova.ruzena@praha3.cz vedoucí oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Ing. Šafránková Zuzana tel.: 222116341 e-mail: safrankova.zuzana@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Toningerová Tereza tel.: 222116156 e-mail: toningerova.tereza@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Bc. Vlasáková Iveta tel.: 222116207 e-mail: vlasakova.iveta@praha3.cz vedoucí odboru majetku