jméno kontakt pozice
Ing. Břízová Barbora tel.: 222116241 e-mail: brizova.barbora@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Ing. Caldrová Jana tel.: 222116390 e-mail: caldrova.jana@praha3.cz vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Ing. Čemusová Irena tel.: 222116317 e-mail: cemusova.irena@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Ing. Doležalová Štěpánka tel.: 222116375 e-mail: dolezalova.stepanka@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Bc. Frolíková Kateřina DiS. tel.: 222116250 e-mail: frolikova.katerina@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Bc. Groušl Martin tel.: 222116393 e-mail: grousl.martin@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Ing. Herčíková Iva tel.: 222116300 e-mail: hercikova.iva@praha3.cz vedoucí oddělení správy zeleně a investic
Ing. Heřmánková Barbora tel.: 222116240 e-mail: hermankova.barbora@praha3.cz vedoucí oddělení životního prostředí
Hroch Pavel tel.: 222116383 e-mail: hroch.pavel@praha3.cz vedoucí oddělení správy komunálních služeb
Ing. Kellerová Vendula tel.: 222116479 e-mail: kellerova.vendula@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Matinová Vladislava tel.: 222116387 e-mail: matinova.vladislava@praha3.cz referent odboru ochrany životního prostředí
Ing. Něničková Marcela tel.: 222116365 e-mail: nenickova.marcela@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Bc. Ouředníková Lucie tel.: 222116435 e-mail: ourednikova.lucie@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Mgr. Podhorský Jan tel.: 222116363 e-mail: podhorsky.jan@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Ing. Šenková Barbora tel.: 222116366 e-mail: senkova.barbora@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Urbanová Jana tel.: 222116498 e-mail: urbanova.jana@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Ing. Vališová Jarmila tel.: 222116361 e-mail: valisova.jarmila@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Vaňová Kamila tel.: 222116370 e-mail: vanova.kamila@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Vítková Hana tel.: 222116301 e-mail: vitkova.hana@praha3.cz ekonom