jméno kontakt pozice
Antsiouová Věra tel.: 222116315 e-mail: antsiouova.vera@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Birošík Martin DiS. tel.: 222116422 e-mail: birosik.martin@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Dostálková Jolana DiS. tel.: 222116423 e-mail: dostalkova.jolana@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Hofmanová Marta tel.: 222116414 e-mail: hofmanova.marta@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Chvojková Jana tel.: 222116426 e-mail: chvojkova.jana@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Kalašová Alena tel.: 222116418 e-mail: kalasova.alena@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Machalická Pavla tel.: 222116417 e-mail: machalicka.pavla@praha3.cz vedoucí oddělení správního a živnostenského rejstříku
Nedvědová Jaroslava tel.: 222116416 e-mail: nedvedova.jaroslava@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Mgr. Pajerová Michaela tel.: 222116395 e-mail: pajerova.michaela@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Bc. Šáfr Radek tel.: 222116419 e-mail: safr.radek@praha3.cz vedoucí odboru živnostenského
Šulcová Zita tel.: 222116396 e-mail: sulcova.zita@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Mgr. Švecová Ľubica tel.: 222116428 e-mail: svecova.lubica@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Ing. Vlachová Petra tel.: 222116424 e-mail: vlachova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení kontrolního
Žáková Eva tel.: 222116415 e-mail: zakova.eva@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku