jméno kontakt pozice
Mgr. Adamíčková Kristýna tel.: 222-116-221 e-mail: kristynaa@praha3.cz referent odboru organizačního
Balcárek Petr tel.: 222-116-204 e-mail: petrba@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Bursíková Hana tel.: 222-116-227 e-mail: hanab@praha3.cz referent oddělení organizačního
Čermáková Jana tel.: 222-116-397 e-mail: janace@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
JUDr. Černoušková Pavla tel.: 222-116-714 e-mail: pavlac@praha3.cz vedoucí oddělení organizačního
Čistotová Hana tel.: 222-116-205 e-mail: hanac@praha3.cz vedoucí oddělení ověřování a Czech Point
Gerberová Jana tel.: 222-116-206 e-mail: gerberova.jana@praha3.cz referent oddělení ověřování a Czech Point
Jirátová Hana tel.: 222-116-205 e-mail: hanaj@praha3.cz referent oddělení ověřování a Czech Point
Koutecká Markéta tel.: 222-116-222 e-mail: koutecka.marketa@praha3.cz referent oddělení organizačního
Koželuh Jiří tel.: 266-316-721 e-mail: jiriko@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Kratochvílová Markéta tel.: 222-116-429 e-mail: marketak@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Ing. Křešťáková Martina tel.: 222-116-258 e-mail: krestakova.martina@praha3.cz vedoucí oddělení správy dokumentů
Ing. Mgr. Merta Jonáš tel.: 222-116-313 e-mail: jonasm@praha3.cz vedoucí odboru organizačního
Mücková Blanka tel.: 222-116-397 e-mail: blankam@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Sovíčková Anna tel.: 222-116-584 e-mail: annaso@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Suchánková Jana DiS. tel.: 222-116-334 e-mail: suchankova.jana@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Šlamiarová Petra tel.: 222-116-429 e-mail: petras@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Šulcová Kateřina tel.: 222-116-758 e-mail: sulcova.katerina@praha3.cz referent oddělení organizačního
Mgr. Šulcová Štěpánka tel.: 222-116-226 e-mail: stepankas@praha3.cz referent oddělení organizačního