jméno kontakt pozice
Císařová Iveta tel.: 222-116-511 e-mail: cisarova.iveta@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Ing. Dušek Martin tel.: 222-116-541 e-mail: dusek.martin@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
JUDr. Fršlínek Jan tel.: 222-116-254 e-mail: frslinek.jan@praha3.cz referent oddělení správního
Mgr. Holečková Daniela tel.: 222-116-508 e-mail: holeckova.daniela@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Kučírková Eliška Ivana tel.: 222-116-233 e-mail: kucirkova.eliska@praha3.cz vedoucí odboru občansko správního
Laštovková Jindřiška tel.: 222-116-230 e-mail: lastovkova.jindriska@praha3.cz matrikářka
Mgr. Lukešová Zuzana tel.: 222-116-232 e-mail: lukesova.zuzana@praha3.cz matrikářka
Machatová Hana tel.: 222-116-223 e-mail: machatova.hana@praha3.cz referent oddělení správního
Bc. Maršíková Eliška tel.: 222-116-213 e-mail: marsikova.eliska@praha3.cz matrikářka
Matušková Alena tel.: 222-116-588 e-mail: matuskova.alena@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Neuwirthová Pavlína tel.: 222-116-234 e-mail: neuwirthova.pavlina@praha3.cz vedoucí oddělení matrik a státního občanství
Píková Katarína tel.: 222-116-503 e-mail: pikova.katarina@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Poláčková Eva tel.: 222-116-540 e-mail: polackova.eva@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Prokůpková Alena tel.: 222-116-337 e-mail: prokupkova.alena@praha3.cz referent oddělení správního
Bc. Rybářová Michaela tel.: 222-116-531 e-mail: rybarova.michaela@praha3.cz vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Řeřábková Denisa tel.: 222-116-587 e-mail: rerabkova.denisa@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Slivka Jaroslav tel.: 222-116-246 e-mail: slivka.jaroslav@praha3.cz referent oddělení správního
Stašková Ladislava tel.: 222-116-535 e-mail: staskova.ladislava@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mgr. Sušický Martin tel.: 222-116-245 e-mail: susicky.martin@praha3.cz vedoucí oddělení správního
Štábl Richard tel.: 222-116-536 e-mail: stabl.richard@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Tenkrátová Ivana tel.: 222-116-231 e-mail: tenkratova.ivana@praha3.cz matrikářka
Ing. Trávníčková Jana tel.: 222-116-211 e-mail: travnickova.jana@praha3.cz referent oddělení správního
Víchová Mária tel.: 222-116-542 e-mail: vichova.maria@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Wasserbauerová Jana tel.: 222-116-225 e-mail: wasserbauerova.jana@praha3.cz referent oddělení správního