jméno kontakt pozice
Bílek Miroslav tel.: 222-116-498 e-mail: bilek.miroslav@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Ing. Caldrová Jana tel.: 222-116-390 e-mail: caldrova.jana@praha3.cz vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Ing. Herčíková Iva tel.: 222-116-300 e-mail: hercikova.iva@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Ing. Heřmánková Barbora tel.: 222-116-240 e-mail: hermankova.barbora@praha3.cz vedoucí oddělení životního prostředí
Hlavatý Miroslav tel.: 222-116-383 e-mail: hlavaty.miroslav@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Hroch Pavel tel.: 222-116-383 e-mail: hroch.pavel@praha3.cz vedoucí oddělení správy komunálních služeb
Ing. Kotenová Martina tel.: 222-116-250 e-mail: kotenova.martina@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Matinová Vladislava tel.: 222-116-387 e-mail: matinova.vladislava@praha3.cz referent odboru ochrany životního prostředí
Ing. Něničková Marcela tel.: 222-116-365 e-mail: nenickova.marcela@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Bc. Ouředníková Lucie tel.: 222-116-435 e-mail: ourednikova.lucie@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Mgr., Ing. Rusová Nikola tel.: 222-116-479 e-mail: rusova.nikola@praha3.cz vedoucí oddělení správy zeleně a investic
Ing. Šenková Barbora tel.: 222-116-366 e-mail: senkova.barbora@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Ing. Vališová Jarmila tel.: 222-116-361 e-mail: valisova.jarmila@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Vaňová Kamila tel.: 222-116-370 e-mail: vanova.kamila@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Vítková Hana tel.: 222-116-301 e-mail: vitkova.hana@praha3.cz ekonom