jméno kontakt pozice
Mgr. Adamíčková Kristýna tel.: 222116221 e-mail: adamickova.kristyna@praha3.cz vedoucí oddělení organizačního
JUDr. Andělová Zdeňka tel.: 222116572 e-mail: andelova.zdenka@praha3.cz právník specialista
Antsiouová Věra tel.: 222116315 e-mail: antsiouova.vera@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Bc. Babinská Lucie tel.: 222116302 e-mail: babinska.lucie@praha3.cz referent odboru kontroly
Balcárek Petr tel.: 222116204 e-mail: balcarek.petr@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Bc. Bartko Jan tel.: 222116783 e-mail: bartko.jan@praha3.cz uvolněný člen RMČ
Mgr. Bartlová Tereza tel.: 222116431 e-mail: bartlova.tereza@praha3.cz metodik
Bc. Bartoš Miloslav tel.: 222116535 e-mail: bartos.miloslav@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bártová Petra tel.: 222116802 e-mail: bartova.petra@praha3.cz referent oddělení služeb veřejnosti
RNDr. Benešová Magdaléna tel.: 222116574 e-mail: benesova.magdalena@praha3.cz vedoucí odboru bytů
Mgr. Beran Vladimír tel.: 222116488 e-mail: beran.vladimir@praha3.cz vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Beránek Petr tel.: 222116571 e-mail: beranek.petr@praha3.cz vedoucí oddělení privatizačního
Bc. Binderová Lucie tel.: 222116245 e-mail: binderova.lucie@praha3.cz referent oddělení správního
Birošík Martin DiS. tel.: 222116422 e-mail: birosik.martin@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Bc. Blažejová Helena tel.: 222116481 e-mail: blazejova.helena@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Brokešová Pavla tel.: 222116440 e-mail: brokesova.pavla@praha3.cz sociální pracovník NRP
Brychtová Martina tel.: 222116768 e-mail: brychtova.martina@praha3.cz referent oddělení poplatků
Ing. Brzobohatá Martina tel.: 222116146 e-mail: brzobohata.martina@praha3.cz referent odboru územního rozvoje
Břicháčová Naděžda tel.: 222116298 e-mail: brichacova.nadezda@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Břichnáčová Dana tel.: 222116327 e-mail: brichnacova.dana@praha3.cz účetní
Ing. Břízová Barbora tel.: 222116241 e-mail: brizova.barbora@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Bc. Burianová Michaela tel.: 222116324 e-mail: burianova.michaela@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Bursíková Hana tel.: 222116227 e-mail: bursikova.hana@praha3.cz referent oddělení organizačního
Ing. Bušková Jana tel.: 222116305 e-mail: buskova.jana@praha3.cz referent odboru kontroly
Ing. Caldrová Jana tel.: 222116390 e-mail: caldrova.jana@praha3.cz vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Bc. Celundová Monika DiS. tel.: 222116532 e-mail: celundova.monika@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Cirek Bohumil tel.: 222116247 e-mail: cirek.bohumil@praha3.cz koordinátor veřejných zakázek
Císařová Iveta tel.: 222116511 e-mail: cisarova.iveta@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Čámský Lubomír tel.: 222116212 e-mail: camsky.lubomir@praha3.cz referent oddělení nebytových prostor
Čápová Alena tel.: 222116261 e-mail: capova.alena@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Čeněk Petr tel.: 222116401 e-mail: cenek.petr@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Čermáková Jana tel.: 222116397 e-mail: cermakova.jana@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Černý Vlastimil tel.: 222116454 e-mail: cerny.vlastimil@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Červenková Ilona tel.: 222116289 e-mail: cervenkova.ilona@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Čistotová Hana tel.: 222116206 e-mail: cistotova.hana@praha3.cz referent oddělení služeb veřejnosti
Mgr. Čižinský Ondřej tel.: 222116338 e-mail: cizinsky.ondrej@praha3.cz referent oddělení správy úřadu, řidič
Danihelková Elena tel.: 222116323 e-mail: danihelkova.elena@praha3.cz účetní
Daoudová Christine tel.: 222116805 e-mail: daoudova.christine@praha3.cz vedoucí oddělení správy trhů
Mgr. Dlask Vojtěch tel.: 222116223 e-mail: dlask.vojtech@praha3.cz referent oddělení správního
Dobiáš Petr tel.: 222116790 e-mail: dobias.petr@praha3.cz referent oddělení investic příspěvkových organizací
Ing. Doležalová Štěpánka tel.: 222116375 e-mail: dolezalova.stepanka@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Bc. Donátová Pavla DiS. tel.: 222116157 e-mail: donatova.pavla@praha3.cz referent odboru bytů
Dostálková Jolana DiS. tel.: 222116423 e-mail: dostalkova.jolana@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Dreveňáková Milena tel.: 222116320 e-mail: drevenakova.milena@praha3.cz vedoucí oddělení účetnictví
Ing. Dušek Martin tel.: 222116541 e-mail: dusek.martin@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Dziková Věra tel.: 222116798 e-mail: dzikova.vera@praha3.cz řidič
Mgr. Ehrenbergerová Lucie tel.: 222116430 e-mail: ehrenbergerova.lucie@praha3.cz veřejný opatrovník
Eichler Tomáš tel.: 222116378 e-mail: eichler.tomas@praha3.cz referent oddělení technického
Fajfrová Jana tel.: 222116552 e-mail: fajfrova.jana@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. Fejtek Zdeněk DiS. tel.: 222116411 e-mail: fejtek.zdenek@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Ing. arch. Fikar Zdeněk tel.: 222116147 e-mail: fikar.zdenek@praha3.cz vedoucí odboru územního rozvoje
Findeisová Iveta tel.: 222116290 e-mail: findeisova.iveta@praha3.cz vedoucí oddělení evidence majetku
Ing. Flaks Jan tel.: 222116568 e-mail: flaks.jan@praha3.cz referent oddělení nebytových prostor
Forejt Luboš tel.: 222116716 e-mail: forejt.lubos@praha3.cz referent odboru kontroly
Frázová Anna tel.: 222116205 e-mail: frazova.anna@praha3.cz referent oddělení služeb veřejnosti
Freyová Miroslava tel.: 222116322 e-mail: freyova.miroslava@praha3.cz účetní
Bc. Frolíková Kateřina DiS. tel.: 222116250 e-mail: frolikova.katerina@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
JUDr. Fršlínek Jan tel.: 222116254 e-mail: frslinek.jan@praha3.cz vedoucí oddělení správního
Fučikovská Klára tel.: 222116150 e-mail: fucikovska.klara@praha3.cz referent odboru územního rozvoje
Gallová Gabriela tel.: 222116210 e-mail: gallova.gabriela@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Gerberová Jana tel.: 222116205 e-mail: gerberova.jana@praha3.cz referent oddělení služeb veřejnosti
Bc. Gill Michal tel.: 222116782 e-mail: gill.michal@praha3.cz odborný asistent
Mgr. Glembová Iveta tel.: 222116483 e-mail: glembova.iveta@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Gotmanovová Alena tel.: 222116335 e-mail: gotmanovova.alena@praha3.cz referent odboru školství
Granátová Martina tel.: 222116237 e-mail: granatova.martina@praha3.cz personalista
Graumannová Simona tel.: 222116765 e-mail: graumannova.simona@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Mgr. Grofová Renata tel.: 222116526 e-mail: grofova.renata@praha3.cz kurátor mládeže
Bc. Groušl Martin tel.: 222116393 e-mail: grousl.martin@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Hájek Jan tel.: 222116249 e-mail: hajek.jan@praha3.cz údržbář
Ing. Hájek Pavel tel.: 222116160 e-mail: hajek.pavel@praha3.cz vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti
PhDr. Hájková Eva tel.: 222116251 e-mail: hajkova.eva@praha3.cz vedoucí oddělení kultury a památkové péče
Hakenová Magdalena tel.: e-mail: hakenova.magdalena@praha3.cz navigátorka Kontaktního místa pro bydlení
Mgr. Harvanová Michaela tel.: 222116801 e-mail: harvanova.michaela@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Havlíková Markéta DiS. tel.: 222116274 e-mail: havlikova.marketa@praha3.cz odborná asistentka tajemníka
Havlová Lenka tel.: 222116404 e-mail: havlova.lenka@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Hegrová Alena tel.: 222116265 e-mail: hegrova.alena@praha3.cz odborná asistentka
Ing. Herčíková Iva tel.: 222116300 e-mail: hercikova.iva@praha3.cz vedoucí oddělení správy zeleně a investic
Mgr. Herecová Iva tel.: 222116763 e-mail: herecova.iva@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ing. arch. Herrndorff Helena tel.: 222116595 e-mail: herrndorff.helena@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. Heřmánková Barbora tel.: 222116240 e-mail: hermankova.barbora@praha3.cz vedoucí oddělení životního prostředí
Mgr. Hesová Anežka tel.: 222116216 e-mail: hesova.anezka@praha3.cz referent oddělení radničních novin
Hilmar Tomáš tel.: 222116371 e-mail: hilmar.tomas@praha3.cz vedoucí odboru informatiky
Bc. Hloušková Karolina tel.: 222116404 e-mail: hlouskova.karolina@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Hnátková Patricie tel.: 222116261 e-mail: hnatkova.patricie@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Hoferek Matěj tel.: 266316721 e-mail: hoferek.matej@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Hofmanová Marta tel.: 222116414 e-mail: hofmanova.marta@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Mgr. Holečková Daniela tel.: 222116508 e-mail: holeckova.daniela@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Hošková Zdeňka tel.: 222116451 e-mail: hoskova.zdenka@praha3.cz vedoucí oddělení sociální práce
Bc. Houdková Kamila DiS. tel.: 222116760 e-mail: houdkova.kamila@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Hovádková Lenka DiS. tel.: 222116329 e-mail: hovadkova.lenka@praha3.cz účetní
Hozáková Zdeňka tel.: 222116336 e-mail: hozakova.zdenka@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Mgr. Hrbková Denisa tel.: 222116442 e-mail: hrbkova.denisa@praha3.cz veřejný opatrovník
Mgr. Bc. Hrdinová Michaela tel.: 222116548 e-mail: hrdinova.michaela@praha3.cz sociální pracovník
Hroch Pavel tel.: 222116383 e-mail: hroch.pavel@praha3.cz vedoucí oddělení správy komunálních služeb
Hrubá Miluše DiS. tel.: 222116443 e-mail: hruba.miluse@praha3.cz sociální pracovník
Ing. Charvátová Zuzana tel.: 222116555 e-mail: charvatova.zuzana@praha3.cz referent oddělení stavebního
Chvojková Jana tel.: 222116426 e-mail: chvojkova.jana@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Ivančová Jana DiS. tel.: 222116460 e-mail: ivancova.jana@praha3.cz sociální pracovník
Bc. Jančálek Milan tel.: 222116201 e-mail: jancalek.milan@praha3.cz vedoucí oddělení krizového řízení a informační služba
Janečková Adéla tel.: 222116588 e-mail: janeckova.adela@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Janečková Radmila tel.: 222116381 e-mail: janeckova.radmila@praha3.cz referent oddělení investic příspěvkových organizací
Mgr. Bc. Janoušek Marian tel.: 222116770 e-mail: janousek.marian@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Jánová Zuzana tel.: 222116404 e-mail: janova.zuzana@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Jelínková Lenka tel.: 222116236 e-mail: jelinkova.lenka@praha3.cz personalista
Ježková Jitka tel.: 222116217 e-mail: jezkova.jitka@praha3.cz personalista
Jiranová Alena tel.: 222116208 e-mail: jiranova.alena@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Joachimsthalová Zuzana tel.: 222116292 e-mail: joachimsthalova.zuzana@praha3.cz referent oddělení komunikace a propagace
Kadlecová Věra tel.: 222116356 e-mail: kadlecova.vera@praha3.cz účetní
Kalašová Alena tel.: 222116418 e-mail: kalasova.alena@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Kaplanová Věra tel.: 222116231 e-mail: kaplanova.vera@praha3.cz matrikářka
Ing. Kellerová Vendula tel.: 222116479 e-mail: kellerova.vendula@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Kirchnerová Dagmar tel.: 222116577 e-mail: kirchnerova.dagmar@praha3.cz referent oddělení stavebního
Kliková Monika tel.: 222116325 e-mail: klikova.monika@praha3.cz referent oddělení správy trhů
Knytlová Ivana tel.: 222116556 e-mail: knytlova.ivana@praha3.cz referent odboru bytů
Kohout Milan tel.: 222116530 e-mail: kohout.milan@praha3.cz pokladní
Ing. Konečný Martin tel.: 222116531 e-mail: konecny.martin@praha3.cz vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Konopáčová Veronika tel.: 222116569 e-mail: konopacova.veronika@praha3.cz referent odboru bytů
Konšelová Luboslava tel.: 222116303 e-mail: konselova.luboslava@praha3.cz referent odboru kontroly
Kořínková Irena tel.: 222116325 e-mail: korinkova.irena@praha3.cz referent oddělení správy trhů
Bc. Kosová Marcela tel.: 222116272 e-mail: kosova.marcela@praha3.cz vedoucí oddělení sekretariát
Koutecká Markéta tel.: 222116222 e-mail: koutecka.marketa@praha3.cz referent oddělení organizačního
Kovařovič Michaela tel.: 222116702 e-mail: kovarovic.michaela@praha3.cz referent oddělení komunikace a propagace
Ing. Kozáková Jana tel.: 222116563 e-mail: kozakova.jana@praha3.cz vedoucí oddělení stavebního
Kozár Milan tel.: 222116382 e-mail: kozar.milan@praha3.cz referent oddělení investic bytových a nebytových prostor
Kratochvílová Markéta tel.: 222116429 e-mail: kratochvilova.marketa@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Kropáčková Dagmar tel.: 222116271 e-mail: kropackova.dagmar@praha3.cz odborná asistentka
Bc. Krosnářová Lucie DiS. tel.: 222116492 e-mail: krosnarova.lucie@praha3.cz sociální kurátor
Kršňáková Romana tel.: 222116570 e-mail: krsnakova.romana@praha3.cz referent oddělení nebytových prostor
Ing. Krymláková Lucie tel.: 222116374 e-mail: krymlakova.lucie@praha3.cz referent odboru kontroly
Ing. Křešťáková Martina tel.: 222116258 e-mail: krestakova.martina@praha3.cz vedoucí oddělení správy dokumentů
Mgr. Křížková Zuzana MBA tel.: 222116715 e-mail: krizkova.zuzana@praha3.cz tisková mluvčí
Bc. Kuběna Tomáš tel.: 222116764 e-mail: kubena.tomas@praha3.cz vedoucí oddělení přestupkového řízení
Ing. Kučerová Barbora tel.: 222116405 e-mail: kucerova.barbora@praha3.cz referent speciálního stavebního úřadu
Mgr. Kučírková Eliška Ivana tel.: 222116233 e-mail: kucirkova.eliska@praha3.cz vedoucí odboru občansko správního
Ing. Kvapilová Věra tel.: 222116410 e-mail: kvapilova.vera@praha3.cz vedoucí oddělení územního rozhodování
Laštovková Jindřiška tel.: 222116230 e-mail: lastovkova.jindriska@praha3.cz matrikářka
Mgr. Lehkoživ Radek tel.: 222116464 e-mail: lehkoziv.radek@praha3.cz veřejný opatrovník
Linhartová Lenka tel.: 222116561 e-mail: linhartova.lenka@praha3.cz referent odboru výstavby
Arch. Lobanova Nadejda tel.: 222116564 e-mail: lobanova.nadejda@praha3.cz referent oddělení stavebního
Bc. Lochman Erik tel.: 222116482 e-mail: lochman.erik@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Mgr. Lonská Jana tel.: 222116162 e-mail: lonska.jana@praha3.cz interní auditor
Ing. Louša Jiří tel.: 222116382 e-mail: 24136@praha3.cz referent oddělení investic bytových a nebytových prostor
Mgr. Lukešová Zuzana tel.: 222116232 e-mail: lukesova.zuzana@praha3.cz matrikářka
Mgr. Luňáčková Michaela tel.: 222116273 e-mail: lunackova.michaela@praha3.cz vedoucí oddělení komunikace a propagace
Machalická Pavla tel.: 222116417 e-mail: machalicka.pavla@praha3.cz vedoucí oddělení správního a živnostenského rejstříku
Mgr. Mandátová Radka tel.: 222116505 e-mail: mandatova.radka@praha3.cz vedoucí oddělení právního
Marholdová Dana tel.: 222116790 e-mail: marholdova.dana@praha3.cz referent oddělení investic příspěvkových organizací
Bc. Maršálková Lidmila tel.: 222116529 e-mail: marsalkova.lidmila@praha3.cz sociální pracovník
Bc. Maršíková Eliška tel.: 222116213 e-mail: marsikova.eliska@praha3.cz matrikářka
RNDr. Materna Jan Ph.D. tel.: 222116271 e-mail: materna.jan@praha3.cz uvolněný člen RMČ
Matinová Vladislava tel.: 222116387 e-mail: matinova.vladislava@praha3.cz referent odboru ochrany životního prostředí
Ing. Mgr. Merta Jonáš tel.: 222116313 e-mail: merta.jonas@praha3.cz vedoucí odboru organizačního
Mgr. Midlochová Andrea tel.: 222116264 e-mail: midlochova.andrea@praha3.cz odborná asistentka
Ing. arch., Michalk Matěj tel.: 222116264 e-mail: mzaloudek.matej@praha3.cz uvolněný člen ZMČ
Ing. Mikeska Tomáš tel.: 222116265 e-mail: mikeska.tomas@praha3.cz místostarosta
Mikeš Jan tel.: 222116782 e-mail: mikes.jan@praha3.cz odborný asistent
Minhová Martina tel.: 222116485 e-mail: minhova.martina@praha3.cz vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mücková Blanka tel.: 222116397 e-mail: muckova.blanka@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Ing. Myšková Jana tel.: 222116566 e-mail: myskova.jana@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Bc. Navrátilová Růžena tel.: 222116287 e-mail: navratilova.ruzena@praha3.cz vedoucí oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Neliba Ivan tel.: 222116372 e-mail: neliba.ivan@praha3.cz referent oddělení správy a provozu informačních systémů
Mgr. Němečková Iveta tel.: 222116357 e-mail: nemeckova.iveta@praha3.cz vedoucí odboru školství
Ing. Něničková Marcela tel.: 222116365 e-mail: nenickova.marcela@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a investic
Mgr. Neuwirthová Pavlína tel.: 222116234 e-mail: neuwirthova.pavlina@praha3.cz vedoucí oddělení matrik a státního občanství
Mgr. Nohavová Edita tel.: 222116489 e-mail: nohavova.edita@praha3.cz sociální pracovník
JUDr. Nováček František DESS tel.: 222116713 e-mail: novacek.frantisek@praha3.cz referent oddělení právního a veřejných zakázek
Ing. Nováková Eliška tel.: 222116800 e-mail: novakova.eliska@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Nováková Marcela tel.: 222116328 e-mail: novakova.marcela@praha3.cz účetní
Mgr. Novotná Dagmar tel.: 222116514 e-mail: ouradova.dagmar@praha3.cz referent odboru školství
Bc. Nýčová Petra tel.: 222116235 e-mail: nycova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení personální práce a mezd
Obrovská Pavlína tel.: 222116206 e-mail: obrovska.pavlina@praha3.cz referent oddělení služeb veřejnosti
Mgr. Obručníková Kateřina tel.: 222116771 e-mail: obrucnikova.katerina@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ornest Šimon tel.: e-mail: ornest.simon@praha3.cz poradce starosty
Oščipovská Jitka tel.: 222116333 e-mail: oscipovska.jitka@praha3.cz vedoucí oddělení poplatků
Bc. Ouředníková Lucie tel.: 222116435 e-mail: ourednikova.lucie@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Mgr. Pachlová Alena DiS. tel.: 222116459 e-mail: pachlova.alena@praha3.cz sociální pracovník NRP
Mgr. Pajerová Michaela tel.: 222116395 e-mail: pajerova.michaela@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Ing. Papež Ladislav tel.: 222116557 e-mail: papez.ladislav@praha3.cz referent oddělení právního
Peleška Miroslav tel.: 222116413 e-mail: peleska.miroslav@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Mgr. Pellarová Sněžana tel.: 222116304 e-mail: pellarova.snezana@praha3.cz vedoucí odboru kontroly
Peprníčková Lenka tel.: 222116321 e-mail: peprnickova.lenka@praha3.cz účetní
Bc. Petřík Martin tel.: 222116762 e-mail: petrik.martin@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Píková Katarína tel.: 222116503 e-mail: pikova.katarina@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Pinová Alena tel.: 222116200 e-mail: pinova.alena@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Plecitá Jana tel.: 222116406 e-mail: plecita.jana@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Mgr. Pléha Jaromír tel.: 222116445 e-mail: pleha.jaromir@praha3.cz kurátor mládeže
Bc. Poděbradská Natálie tel.: 222116154 e-mail: podebradska.natalie@praha3.cz referent oddělení kultury a památkové péče
Podešvová Dana tel.: 222116565 e-mail: podesvova.dana@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Mgr. Podhorský Jan tel.: 222116363 e-mail: podhorsky.jan@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Mgr. Pokorná Iva tel.: 222116409 e-mail: pokorna.iva@praha3.cz sociální pracovník
Ing. Pokorná Terezie tel.: 222116496 e-mail: pokorna.terezie@praha3.cz referent odboru technické správy majetku a investic
Ing. Pokorný Jiří tel.: 222116427 e-mail: pokorny.jiri@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Poláčková Eva tel.: 222116540 e-mail: polackova.eva@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Ing. Poláková Hana tel.: 222116346 e-mail: polakova.hana@praha3.cz vedoucí oddělení rozpočtu
Poláková Kateřina DiS. tel.: 222116567 e-mail: polakova.katerina@praha3.cz referent oddělení stavebního
Poláková Marcela tel.: 222116562 e-mail: polakova.marcela@praha3.cz referent oddělení právního
Ing. Pomije Radek MBA tel.: 222116711 e-mail: pomije.radek@praha3.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů
Prokopová Eva tel.: 222116553 e-mail: prokopova.eva@praha3.cz referent oddělení stavebního
Mgr. Prokůpková Alena tel.: 222116337 e-mail: prokupkova.alena@praha3.cz referent oddělení správního
Bc. Přidalová Michaela tel.: 222116456 e-mail: pridalova.michaela@praha3.cz sociální pracovník
Ptáček Jiří tel.: 222116276 e-mail: ptacek.jiri@praha3.cz starosta
Mgr. Púčiková Michaela tel.: e-mail: pucikova.michaela@praha3.cz navigátorka Kontaktního místa pro bydlení
Reichart Karel tel.: 222116360 e-mail: reichart.karel@praha3.cz vedoucí oddělení technického
Ing. Rodová Marcela tel.: 222116507 e-mail: rodova.marcela@praha3.cz referent oddělení stavebního
Ing. Rusnáková Věra tel.: 222116450 e-mail: rusnakova.vera@praha3.cz terénní pracovník
Mgr. Rut Ondřej tel.: 222116203 e-mail: rut.ondrej@praha3.cz místostarosta
Ing. Rynešová Dana tel.: 222116345 e-mail: rynesova.dana@praha3.cz referent odboru školství
Řeřábková Denisa tel.: 222116587 e-mail: rerabkova.denisa@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Říhová Dagmar tel.: 222116229 e-mail: rihova.dagmar@praha3.cz rozmnožovač
Saidová Jiřina tel.: 222116703 e-mail: saidova.jirina@praha3.cz referent oddělení komunikace a propagace
Ing. Sajfrtová Lenka tel.: 222116340 e-mail: sajfrtova.lenka@praha3.cz vedoucí odboru ekonomického
Sálová Anna tel.: 222116457 e-mail: salova.anna@praha3.cz ekonom
Ing. Saulichová Dagmar tel.: 222116288 e-mail: saulichova.dagmar@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Sedlák Václav tel.: 222116412 e-mail: sedlak.vaclav@praha3.cz vedoucí oddělení silničního úřadu
Mgr. Scharfen Vojtěch tel.: 222116800 e-mail: scharfen.vojtech@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Mgr. Skorkovská Helena tel.: 222116712 e-mail: skorkovska.helena@praha3.cz vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek
Mgr. Slaboň Jakub tel.: 222116760 e-mail: slabon.jakub@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Ak. arch. Slepička Tomáš tel.: 222116149 e-mail: slepicka.tomas@praha3.cz referent odboru územního rozvoje
Ing. Slezáková Eva tel.: 222116801 e-mail: slezakova.eva@praha3.cz vedoucí oddělení Informační centrum
Bc. Slivka Jaroslav tel.: 222116246 e-mail: slivka.jaroslav@praha3.cz referent oddělení správního
Mgr. Sotonová Eva tel.: 222116295 e-mail: sotonova.eva@praha3.cz referent oddělení kultury a památkové péče
Sovíčková Anna tel.: 222116584 e-mail: sovickova.anna@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Stehlíková Jana tel.: 222116384 e-mail: stehlikova.jana@praha3.cz ekonom
Mgr. Strosserová Alena tel.: 222116344 e-mail: strosserova.alena@praha3.cz referent odboru školství
Ing. Studničný Michal tel.: 222116386 e-mail: studnicny.michal@praha3.cz vedoucí oddělení investic příspěvkových organizací
Suchánková Jana DiS. tel.: 222116334 e-mail: suchankova.jana@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Mgr. Světlík Karel Martin tel.: 222116509 e-mail: svetlik.karel@praha3.cz referent oddělení dotací
Šafaříková Zdeňka tel.: 222116767 e-mail: safarikova.zdenka@praha3.cz referent oddělení poplatků
Bc. Šáfr Radek tel.: 222116419 e-mail: safr.radek@praha3.cz vedoucí odboru živnostenského
Ing. Šafránková Zuzana tel.: 222116341 e-mail: safrankova.zuzana@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Ing. Šenková Barbora tel.: 222116366 e-mail: senkova.barbora@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Šenkýřová Eva tel.: 222116505 e-mail: senkyrova.eva@praha3.cz referent oddělení právního
Šimková Patricie DiS. tel.: 222116597 e-mail: simkova.patricie@praha3.cz sociální pracovník
Šimonová Jana tel.: 222116253 e-mail: simonova.jana@praha3.cz technickohospodářský referent
Šimr Lukáš tel.: 222116573 e-mail: simr.lukas@praha3.cz referent odboru bytů
Šimůnková Ivana tel.: 222116348 e-mail: simunkova.ivana@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Šimůnková Zita tel.: 222116311 e-mail: simunkova.zita@praha3.cz vedoucí oddělení správy a provozu informačních systémů
Škvárová Renata tel.: 222116462 e-mail: skvarova.renata@praha3.cz referent odboru sociálních věcí
Šlamiarová Petra tel.: 222116429 e-mail: 60467@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Šlamiarová Petra tel.: 222116429 e-mail: slamiarova.petra@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Šlamiarová Petra tel.: 222116429 e-mail: 37244@praha3.cz referent oddělení správy dokumentů
Špáková Věra tel.: 222116214 e-mail: spakova.vera@praha3.cz účetní, pokladní
Šperka Jaroslav tel.: 222116215 e-mail: sperka.jaroslav@praha3.cz referent oddělení investic bytových a nebytových prostor
Šrajerová Denisa tel.: 222116332 e-mail: srajerova.denisa@praha3.cz referent oddělení poplatků
Ing. Šrámek Michael tel.: 222116385 e-mail: sramek.michael@praha3.cz vedoucí odboru technické správy majetku a investic
Bc. Štábl Richard tel.: 222116536 e-mail: stabl.richard@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
PhDr. Štochl Miroslav tel.: 222116709 e-mail: stochl.miroslav@praha3.cz vedoucí oddělení radničních novin
Štrébl Štěpán tel.: 222116783 e-mail: strebl.stepan@praha3.cz místostarosta
Šulcová Kateřina tel.: 222116758 e-mail: sulcova.katerina@praha3.cz referent oddělení organizačního
Mgr. Šulcová Štěpánka tel.: 222116226 e-mail: sulcova.stepanka@praha3.cz referent oddělení organizačního
Šulcová Zita tel.: 222116396 e-mail: sulcova.zita@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Mgr. Švecová Ľubica tel.: 222116428 e-mail: svecova.lubica@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Švestková Milana tel.: 222116539 e-mail: svestkova.milana@praha3.cz sociální pracovník
Tenkrátová Ivana tel.: 222116231 e-mail: tenkratova.ivana@praha3.cz matrikářka
Ing. Teska Šimon tel.: 222116372 e-mail: teska.simon@praha3.cz referent oddělení správy a provozu informačních systémů
Ing. Tětek Václav tel.: 222116559 e-mail: tetek.vaclav@praha3.cz vedoucí odboru výstavby
Tirpáková Vladislava tel.: 222116802 e-mail: tirpakova.vladislava@praha3.cz referent oddělení služeb veřejnosti
Toningerová Tereza tel.: 222116156 e-mail: toningerova.tereza@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Ing. Trávníčková Jana tel.: 222116211 e-mail: travnickova.jana@praha3.cz referent oddělení správního
Mgr. Trojan Pavel tel.: 222116701 e-mail: trojan.pavel@praha3.cz vedoucí odboru vnějších vztahů a kultury
Truhlář Jaroslav tel.: 222116309 e-mail: truhlar.jaroslav@praha3.cz vedoucí oddělení investic bytových a nebytových prostor
Uhlschmidová Lucie tel.: 222116388 e-mail: uhlschmidova.lucie@praha3.cz ekonom oddělení správy úřadu
Urbánková Jitka tel.: 222116330 e-mail: urbankova.jitka@praha3.cz referent oddělení poplatků
Urbanová Jana tel.: 222116498 e-mail: urbanova.jana@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Vacková Gabriela tel.: 222116316 e-mail: vackova.gabriela@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Mgr. Vaculíková Lada tel.: 222116547 e-mail: vaculikova.lada@praha3.cz sociální pracovník NRP
Ing. Vališová Jarmila tel.: 222116361 e-mail: valisova.jarmila@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Mgr. Valová Jana tel.: 222116203 e-mail: valova.jana@praha3.cz odborná asistentka
Vaňková Dominika DiS. tel.: 222116450 e-mail: vankova.dominika@praha3.cz terénní pracovník
Vaňová Kamila tel.: 222116370 e-mail: vanova.kamila@praha3.cz referent oddělení správy komunálních služeb
Vášová Světlana tel.: 222116299 e-mail: vasova.svetlana@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Bc. Vejmělková Martina tel.: 222116438 e-mail: vejmelkova.martina@praha3.cz sociální pracovník
Bc. Velíšková Klára tel.: 222116761 e-mail: veliskova.klara@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Víchová Mária tel.: 222116542 e-mail: vichova.maria@praha3.cz referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Vítková Hana tel.: 222116301 e-mail: vitkova.hana@praha3.cz ekonom
Ing. Vlachová Petra tel.: 222116424 e-mail: vlachova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení kontrolního
Bc. Vlasáková Iveta tel.: 222116207 e-mail: vlasakova.iveta@praha3.cz vedoucí odboru majetku
Bc. Vlková Michaela tel.: 222116441 e-mail: vlkova.michaela02@praha3.cz kurátor mládeže
Vlková Michaela tel.: 222116783 e-mail: vlkova.michaela@praha3.cz odborná asistentka
Vojtěch Pavel tel.: 222116326 e-mail: vojtech.pavel@praha3.cz referent odboru školství
Vopatová Stanislava tel.: 222116402 e-mail: vopatova.stanislava@praha3.cz vedoucí oddělení správního a poplatků
Voříšek Petr tel.: 222116378 e-mail: vorisek.petr@praha3.cz referent oddělení technického
Mgr. Vronský Michal tel.: 222116785 e-mail: vronsky.michal@praha3.cz uvolněný člen ZMČ
Bc. Wasserbauerová Jana tel.: 222116225 e-mail: wasserbauerova.jana@praha3.cz referent oddělení správního
Wildtová Ivana tel.: 222116243 e-mail: wildtova.ivana@praha3.cz účetní
Ing. Bc. Zahradník Rudolf tel.: 222116274 e-mail: zahradnik.rudolf@praha3.cz tajemník
Bc. Zajíčková Karolína tel.: 222116484 e-mail: zajickova.karolina@praha3.cz sociální pracovník
Zaspalová Michaela tel.: 222116283 e-mail: zaspalova.michaela@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Mgr. Zemanová Klára tel.: 222116493 e-mail: zemanova.klara@praha3.cz sociální kurátor
Bc. Zemanová Lucie tel.: 775887137 e-mail: zemanova.lucie@praha3.cz vedoucí oddělení služeb veřejnosti
Zoubek Jiří tel.: e-mail: zoubek.jiri@praha3.cz referent oddělení správy trhů
Mgr. Zrzavý Jakub tel.: 222116285 e-mail: zrzavy.jakub@praha3.cz vedoucí oddělení správy úřadu
Ing. Žák Daniel tel.: 222116343 e-mail: zak.daniel@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Žáková Eva tel.: 222116415 e-mail: zakova.eva@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Bc. Žáková Laura tel.: 222116554 e-mail: zakova.laura@praha3.cz vedoucí oddělení nebytových prostor