Jednání a postavení zastupitelstva městské části (dále jen ZMČ) je upraveno v ust. §§ 87 - 91 zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění

zejména:

  • stanoví počet zástupců starosty a uvolněných členů ZMČ, volí z řad svých členů starostu, zástupce starosty a odvolává je,
  • schvaluje program rozvoje území městské části
  • schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části,
  • rozhoduje o majetkoprávních úkonech dle § 89, odst. 2 zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění