Vymezuje působnost starosty, zástupců starosty, tajemníka, vedoucích odborů a zaměstnanců městské části Praha 3.

Upravuje organizační strukturu a náplně činnosti odborů Úřadu městské části Praha 3.

Podle § 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění je ÚŘAD orgánem městské části Praha 3.