Starosta

Jiří Ptáček

starosta městské části Praha 3

volební období: 2018–2022
TOP 09/STAN

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 120
e-mail: ptacek.jiri@praha3.cz

Sekretariát:
Šimon Ornest, asistent starosty
e-mail: ornest.simon@praha3.cz

Bc. Marcela Kosová, vedoucí oddělení sekretariát
tel.: 222 116 272
e-mail: marcelak@praha3.cz

Kompetence:

 

Login