4+1, 120,2 m2, Vinohradská 1756/114, Praha 3, 3. NP

Bytová jednotka č. 1756/12 o velikosti 4+1, umístěná ve 3.NP domu Vinohradská 1756/114 o celkové ploše 120,2 m2, byt určen ke kompletní rekonstrukci. K vlastnictví jednotky patří výlučné užívání sklepní kóje a spoluvlastnický podíl o velikosti 1202/42675 na společných částech domu č.p. 1756 a stejný spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2669/1, k.ú. Vinohrady.

Nejnižší možná vyvolávací cena je:

9 292 000 Kč

Galerie