3+1, 103,8 m2, Hořanská 1514/2, Praha 3, 3. NP

Bytová jednotka č. 1514/11 o velikosti 3+1, umístěná ve 3.NP domu Hořanská 1514/2 o celkové ploše 109,8 m2, byt určen k částečné rekonstrukci. K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1098/31046 na společných částech budovy č.p. 1513, 1514, 1515 a stejný spoluvlastnický podíl na pozemcích parc.č. 3964 a parc.č. 3962/2 (pozemek parc.č. 3964 vznikl sloučením původních pozemků parc.č. 3964, 3962/1 a 3963/3), k.ú. Žižkov.

Nejnižší možná vyvolávací cena je:

6 336 000 Kč

Galerie