2+kk, 117,5 m2, Baranova 1833/11, Praha 3, 7. NP

Bytová jednotka č. 1833/30 o velikosti 2+KK, umístěná v 7.NP domu Baranova 1833/11 o celkové ploše 117,5 m2, podkrovní byt bez vybavení (pouze hrubá stavba). K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1175/17256 na společných částech domu č.p. 1833 a stejný spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 1479, k.ú. Žižkov.

Nejnižší možná vyvolávací cena je:

5 008 000 Kč