2+1, 78,3 m2, Lucemburská 2013/24, Praha 3, 7. NP

Bytová jednotka č. 2013/24 o velikosti 2+1, umístěná v 7.NP domu Lucemburská 2013/24 o celkové ploše 78,3 m2, byt určen ke kompletní rekonstrukci. K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 783/44740 na společných částech budovy č.p. 2012, 2013 a stejný spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2614/1, k.ú. Vinohrady.

Nejnižší možná vyvolávací cena je:

5 480 000 Kč

Galerie