Prodej bytů formou aukce

Prodej bytových jednotek formou elektronické aukce
www.internetove-drazby.cz


Městská část Praha 3 prodává nepronajaté bytové jednotky na základě schváleného záměru prodeje bytových jednotek (Usnesením č. 353 RMČ ze dne 3.6.2020), které nejsou vhodné pro bytovou politiku MČ Praha 3, formou elektronické aukce.

Realizaci výběrového řízení na prodej nepronajatých bytových jednotek formou elektronické aukce zprostředkovává a zajišťuje společnost GAVLAS, spol.s.r.o., IČ 60472049, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00 (dále jen ,,poskytovatel´´)

Lhůta pro podání přihlášek začíná 7. 9. 2020 a končí 15. 10. 2020 v 18.00 h.

Přihlášky lze podat:

  • poštou v průběhu celé lhůty pro podání přihlášek do sídla poskytovatele na adresu GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, tak aby byly doručeny Poskytovateli ve lhůtě pro podání přihlášek, nebo
  • osobně v sídle Poskytovatele na výše uvedené adrese, a to v pracovní dny (vyjma pátku) od 9:00 hodin do 17:00 hodin a v pátek od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V poslední den lhůty pro podávání přihlášek, tj. dne 15.10.2020, je možné odevzdat přihlášky v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin, nebo
  • elektronicky tak, že na Czech POINTu požádá o převod úředně ověřeně podepsané přihlášky do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze) a nechá uložit do datové schránky poskytovatele GAVLAS, číslo datové schránky: xph35a6, tak aby byly doručeny Poskytovateli ve lhůtě pro podání přihlášek, nebo
  • elektronicky tak, že úředně ověřeně podepsanou přihlášku nechá na CzechPointu zkonvertovat do elektronické podoby a tuto konverzi zašle do datové schránky poskytovatele GAVLAS, číslo datové schránky: xph35a6, ve lhůtě pro podání přihlášek.

Přihlášku do aukce a více informací naleznete na stránkách poskytovatele: www.internetove-drazby.cz


Nabídka bytových jednotek k prodeji formou elektronické aukce

Login