V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru a na základě rozhodnutí Vlády ČR a vedení MČ Praha 3 jsou březnové termíny vítání občánků na radnici jsou přesunuty, o nových termínech budou rodiče vyrozuměni.

Děkujeme za pochopení.

Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat informací pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi občany MČ Praha 3. V databázi bylo možné najít datum narození dítěte a adresu trvalého bydliště. Slavnost „vítání dětí ” má ale v třetí městské části dlouholetou tradici a radnice by ji ráda zachovala.

Vyřizuje

Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení kultury a památkové péče

(k rukám Evy Sotonové), Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel:  222 116 295, e-mail:
sotonova.eva@praha3.cz

Co je potřeba:

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi (jejichž trvalé bydliště se nachází na území Městské části Praha 3) tohoto obřadu, ozvěte se prosím na výše uvedené kontakty a uveďte:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození dítěte
  • adresu trvalého bydliště dítěte
  • telefonní kontakt

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá