Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat informací pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi občany MČ Praha 3. V databázi bylo možné najít datum narození dítěte a adresu trvalého bydliště. Slavnost „vítání dětí ” má ale v třetí městské části dlouholetou tradici a radnice by ji ráda zachovala.

Vyřizuje

Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení kultury a památkové péče

(k rukám Evy Sotonové), Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel:  222 116 295, e-mail:
sotonova.eva@praha3.cz

Vítání občánků — jaro 2021

Vzhledem k současným vládním opatřením jsou do odvolání všechny nematriční obřady, tedy vítání občánků a jubilejní svatby, zrušeny. Hlásit se na výše uvedené události se ale stále můžete na níže uvedených kontaktech. Jakmile to situace umožní, bude vám zaslán návrh termínu.

Mgr. Eva Sotonová, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 222 116 295, sotonova.eva@praha3.cz.

Co je potřeba:

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi (jejichž trvalé bydliště se nachází na území Městské části Praha 3) tohoto obřadu, ozvěte se prosím na výše uvedené kontakty a uveďte:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození dítěte
  • adresu trvalého bydliště dítěte
  • telefonní kontakt

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá