Vyřizuje

Odbor ochrany životního prostředí, oddělení správy zeleně a investic, Olšanská 7

S případnými podněty k úklidu, údržbě zeleně či komunikací se můžete obracet dle kompetence na následující tel. čísla:

Úklid chodníku:  tel. 222 116 370
Úklid po psech:  tel. 222 116 383 
Údržba zeleně: tel. 222 116 390, 241
Dětská hřiště:  tel. 222 116 365

Sběrné dvory

Objemné domácí odpady je možné předávat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy. Na území MČ Prahy 3 je to sběrný dvůr Malešická 74, v areálu Vackov.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. uvedla v létě 2012 do provozu nový sběrný dvůr Hl. m. Prahy. Nachází se v ulici Malešická ev.č. 74, v areálu Vackov (mezi čerpací stanicí Shell a Penny Marketem). Sběrný dvůr slouží obyvatelům Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů. Po předložení občanského průkazu s trvalým bydlištěm v Praze je zde možné zdarma odložit objemné odpady, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady (barvy, rozpouštědla, baterie atd.) a vyřazená elektrická a elektronická zařízení.

Provozní doba všech sběrných dvorů hl. m. Prahy:
Po – Pá:  830 - 1800 hod. (zimní období 830 - 1700 hod.)
So:  830 - 1500 hod.


Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad - nikoliv pro živnostníky a firmy. Jejich přistavování je prováděno dle harmonogramu. Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady - ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3 - Odbor ochrany životního prostředí (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).