Vyřizuje

Odbor výstavby

Seifertova 51, 1. a 3. patro
tel. 222 116 561


doporučuje se konzultace podkladů, formuláře na úřadě nebo ke stažení zde, vyplněné se předávají do podatelny.