Pokud se chystáte Váš dům v památkové zóně MČ Praha 3 rozšířit o nástavbu či vestavbu, je nutno nejprve pořídit projektovou dokumentaci (pro ÚR nebo pro společné ÚR a SP) a k ní získat stanoviska předepsaných orgánů státní správy a správců sítí. Samospráva městské části je ve všech územních řízeních dle zákona automaticky vždy účastníkem řízení.

Památková zóna a památkově chráněné objekty Praha 3

MČ Praha 3 si nechala kolektivem architekta Ivana Vavříka zpracovat podkladový materiál. Ambicemi tohoto materiálu bylo a stále je, sloužit jako podklad při vstupních jednáních s projektanty a investory, aby se předešlo případným konfliktům.

Materiál byl také postupně k pracovnímu užívání zasílán na pracoviště památkářů. Pro ně není jakkoliv závazný, ale požádali jsme je, aby jej brali jako „názor“ samosprávy. Při prohlížení jednotlivých bloků narazíte na některé domy, které už byly v průběhu let dle těchto zásad nastavěny. To lze jednoduše ověřit nástrojem „street wiev“ na mapách Google ale i na serveru „Mapy.cz“.

Pro vyhledání Vašeho domu postupujte takto:

  • 1. Nejprve na mapě najděte blok, ve kterém se nachází Váš objekt a jeho číslo

mapa bloků

  • 2. Podle čísla bloku vyhledejte číslo Vašeho objektu dle označení v mapě. Pro bloky, které jsou v tabulce uvedeny bez podtržení, nebyly „Regulační zásady“ doposud zpracovány, protože z pohledu ochrany střešní krajiny nejsou tolik problematické.
  • 3. Podle tohoto čísla vyhledejte popis příslušného domu.
  • 4. Z regulačních zásad vyplývá, že silné červené čáry označují, jaké jsou možnosti maximálního navýšení korunní římsy domu. V některých případech toto tyto zásady navýšení nepřipouštějí.
  • 5. Legenda uvádí ještě další informace, které je možné z materiálů vyčíst.
  • 6. Pro některé bloky je zpracována též regulace vnitrobloků. Obecné principy stavebéch úprav vnitrobloků

K podrobnějším konzultacím se lze objednat na pracovišti odboru územního rozvoje v Lipanské 9 na telefonech 222 116 147, 222 116 149 nebo na e-mailu fikar.zdenek@praha3.cz