DLE   § 8 ZÁKONA  Č. 114/1192 Sb. O  OCHRANĚ  PŘÍRODY  A  KRAJINY, ve znění pozdějších předpisů (odst. 1 - žádost projednaná ve správním řízení, odst. 2 - zdravotní a pěstební důvody, odst. 4 - havarijní důvody; podrobnější informace na tel. 222 116 240 u Ing.Heřmánkové)

č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení počet stromů plocha porostu / m2 lokalita důvody - § odst. právní  moc místo náhradní výsadby
005347/2019 2   vrch Vítkov § 8 odst 2    
233357/2018 1   Malešická 14 § 8 odst 1 7.2.2019  
242825/2018 2 285 Ondříčkova § 8 odst 1 6.2.2019 Ondříčkova
249825/2018 1   Pod Lipami  1 § 8 odst 1 15.2.2019 Pod Lipami  1
243198/2018 1   Šikmá 20 § 8 odst 1 30.1.2019  
055908/2019 1   K Lučinám § 8 odst 2    
261956/2018 4   vb. Soběslavská, Rajská zahrada, park Viktorka § 8 odst 1 2.3.2019 vb. Soběslavská, Rajská zahrada
240639/2018 5   Na Balkáně (za Sokolovnou) § 8 odst 1 6.3.2019 Na Balkáně (za Sokolovnou)
056941/2019   1678 Krejcárek § 8 odst 2    
000440/2019 2   Zvěřinova § 8 odst 1 15.3.2019 Zvěřinova
00692/2019 1   Na Parukářce 8 § 8 odst 1 23.3.2019 Na Parukářce 8
260615/2018 1   Koněvova 229 § 8 odst 1 3.4.2019 Luční 
054250/2019 1   Kubelíkova 54 § 8 odst 1 6.3.2019  
262403/2018 72   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 9.4.2019 Olšanské hřbitovy
064390/2019 1   cyklostezka pod Vítkovem § 8 odst 1 4.4.2019 cyklostezka pod Vítkovem
061343/2019 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 6.4.2019 Olšanské hřbitovy
115627/2019 3   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
118653/2019 3   Pod Lipami  46 § 8 odst 2    
118775/2019 1   Jeseniova 102 § 8 odst 1 25.4.2019 Jeseniova 102
126032/2019 1   Nákladové nádraží Žižkov § 8 odst. 4    
092655/2019 2   vrch sv. Kříže § 8 odst 1 30.4.2019 vrch sv. Kříže
071839/2019 1   Kubelíkova 38 § 8 odst 1 10.5.2019 Kubelíkova 38
059598/2019 1   Na Parukářce 3 § 8 odst 1 22.5.2019 Na Parukářce 3
063739/2019 2   VDJ Koněvova § 8 odst 1 19.5.2019 VDJ Koněvova
210916/2019 1   Šikmá 21 § 8 odst 1 25.6.2019  
311391/2019 1   Na Jarově § 8 odst 2    
067965/2019 1   Nad Ohradou  § 8 odst 1 23.7.2019 Nad Ohradou 
218800/2019 16   vrch Vítkov § 8 odst 2    
232927/2019 2 81 Malešická    § 8 odst 1 23.7.2019 Malešická   
261752/2019 2   Libická 4/2271 § 8 odst 1 20.7.2019 Libická 4/2271
286232/2019 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
313957/2019 1   Chelčického 43 § 8 odst 1 21.8.2019 Chelčického 43 (tenis centrum)
322371/2019 3   Slavíkova 22 § 8 odst. 4    
231359/2019 9   vrch Vítkov § 8 odst 1 1.10.2019 vrch Vítkov
397863/2019 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
404616/2019 1   Soběslavská 38 § 8 odst 1 nenabylo Soběslavská 38
405082/2019 1   K Lučinám 23 § 8 odst 2    
273212/2019 1 62 nám. W. Churchilla, nám. Jřího z Poděbrad § 8 odst 1 30.7.2019 nám. W. Churchilla