Dle § 8 ZÁKONA  Č. 114/1192 Sb. O  OCHRANĚ  PŘÍRODY  A  KRAJINY, ve znění pozdějších předpisů (odst. 1 - žádost projednaná ve správním řízení, odst. 2 - zdravotní a pěstební důvody, odst. 4 - havarijní důvody; podrobnější informace na tel. 222 116 240 u Ing.Heřmánkové)

č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení počet stromů plocha porostu / m2 lokalita důvody - § odst. místo náhradní výsadby pozn. (zvláštní předpis, stavba aj.)
005347/2019 2   vrch Vítkov § 8 odst 2    
233357/2018 1   Malešická 14 § 8 odst 1    
242825/2018 2 285 Ondříčkova § 8 odst 1 Ondříčkova stavba; 4 lípy nepovoleny
249825/2018 1   Pod Lipami  1 § 8 odst 1 Pod Lipami  1  
243198/2018 1   Šikmá 20 § 8 odst 1    
055908/2019 1   K Lučinám § 8 odst 2   zákon č. 458/2000 Sb.
261956/2018 4   vb. Soběslavská, Rajská zahrada, park Viktorka § 8 odst 1 vb. Soběslavská, Rajská zahrada  
240639/2018 5   Na Balkáně (za Sokolovnou) § 8 odst 1 Na Balkáně (za Sokolovnou)  
056941/2019   1678 Krejcárek § 8 odst 2   pěstební probírky v porostech
000440/2019 2   Zvěřinova § 8 odst 1 Zvěřinova  
00692/2019 1   Na Parukářce 8 § 8 odst 1 Na Parukářce 8  
260615/2018 1   Koněvova 229 § 8 odst 1 Luční   
054250/2019 1   Kubelíkobva 54 § 8 odst 1    
262403/2018 72   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 Olšanské hřbitovy (1 smrk nepovolen)
064390/2019 1   cyklostezka pod Vítkovem § 8 odst 1 cyklostezka pod Vítkovem  
061343/2019 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 Olšanské hřbitovy  
115627/2019 3   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
118653/2019 3   Pod Lipami  46 § 8 odst 2   zákon č. 458/2000 Sb.
118775/2019 1   Jeseniova 102 § 8 odst 1 Jeseniova 102  
126032/2019 1   Nákladové nádraží Žižkov § 8 odst. 4    
092655/2019 2   vrch sv. Kříže § 8 odst 1 vrch sv. Kříže  
071839/2019 1   Kubelíkova 38 § 8 odst 1 Kubelíkova 38  
059598/2019 1   Na Parukářce 3 § 8 odst 1 Na Parukářce 3  
063739/2019 2   VDJ Koněvova § 8 odst 1 VDJ Koněvova stavba  
210916/2019 1   Šikmá 21 § 8 odst 1    
311391/2019 1   Na Jarově § 8 odst 2   zákon č. 458/2000 Sb.
067965/2019 1   Nad Ohradou  § 8 odst 1 Nad Ohradou   
218800/2019 16   vrch Vítkov § 8 odst 2    
261752/2019 2   Libická 4/2271 § 8 odst 1 Libická 4/2271  
286232/2019 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
313957/2019 1   Chelčického 43 § 8 odst 1 Chelčického 43 (tenis centrum)  
322371/2019 3   Slavíkova 22 § 8 odst. 4    
231359/2019 9   vrch Vítkov § 8 odst 1 vrch Vítkov  
397863/2019 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
404616/2019 1   Soběslavská 38 § 8 odst 1 Soběslavská 38  
405082/2019 1   K Lučinám 23 § 8 odst 2    
273212/2019 1 62 nám. W. Churchilla, nám. Jřího z Poděbrad § 8 odst 1 nám. W. Churchilla  
130448/2019 2 81 Malešická § 8 odst 1 Malešická stavba  
299370/2019 1   Cimburkova 33 § 8 odst 1 Cimburkova 33  
390168/2019 1   nám. J. z Poděbrad § 8 odst 1    
435304/2019 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
337558/2019 1   Kališnická 4 § 8 odst 1 Kališnická 4 stavba  
424582/2019 1   Sauerova § 8 odst 1    
470461/2019 6   vrch Vítkov § 8 odst 2    
415689/2019 2   Nad Ohradou 25 § 8 odst 1    
507422/2019 2   vrch Vítkov § 8 odst 2    
402836/2019 2   Malešická § 8 odst 1    
451318/2019 1   K Vrcholu 9 § 8 odst 1    
513025/2019 38   Olšanské hřbitovy § 8 odst 2    
416673/2019 1   Kubelíkova 32 § 8 odst 1 Kubelíkova 32  
436490/2019 3   J. z Poděbrad, J. Želivského § 8 odst 1 J. z Poděbrad, J. Želivského  
497144/2019 1   Pitterova § 8 odst 1    
570150/2019   100 Krajcárek § 8 odst 2    
471153/2019 11   Vlkova, Bořivojova, LucemburskáČajkovského, Žižkovo. § 8 odst 1 Vlkova, Bořivojova, Lucemburská, Čajkovského, Žižkovo.  
559375/2019   60 Jeronýmova § 8 odst 1   stavba  
546615/2019 3   Zvěřinova § 8 odst 1 Zvěřinova  
031124/2020   10 629 vrch Vítkov § 8 odst 2   probírky jižních svahů
666099/2019 1   Kubelíkova § 8 odst 1 Kubelíkova stavba  
096448/2020 2   Nový židov. Hřbitov Fibichova ul. § 8 odst. 4   bouře Sabine
580776/2019 1   Lucemburská 10 § 8 odst 1 Lucemburská 10  
110297/2020 11   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4   bouře Sabine
684628/2019 2   Jeseniova 60 § 8 odst 1 Jeseniova 60 stavba  
516955/2019 2   Blahníkova 7 § 8 odst 1 Blahníkova 7  
052626/2020 2   Za žižkovskou vozovnou 16 § 8 odst 1    
049230/2020 4   Pražačka (bývalé sportoviště) § 8 odst 1 Pražačka (bývalé sportoviště)  
062972/2020 2   V Zadhádkách 48 § 8 odst 1 V Zadhádkách 48 bouře Sabine
089393/2020 1   areál mš Buková § 8 odst. 4    
061927/2020 1   Táboristká 23 § 8 odst 1 Táboristká  
072383/2020 1   Na Balkáně 60 § 8 odst 1    
086020/2020 1   Na Balkáně 136 § 8 odst 1    
172986/2020 2 30 Kouřimská § 8 odst 2   zákon č. 458/2000 Sb.
584221/2019 6 111 Nákladové nádraží Žižkov § 8 odst 1 Nákladové nádraží Žižkov stavba  
084513/2020 23   Pod Kapličkou, J. z Poděbrad, V Domově, u Nákl. Nádraží, Na Třebešíně, Pod lipami, vrch sv. Kříže § 8 odst 1 Chmelnice, Na Třebešíně. Vrch sv. Kříéže, Hořanská, Žerotínova sloučeno s č.j. 104193/2020
060623/2020 1   U Vinohradksé nemocnice 184 § 8 odst 1 U Vinohradksé nemocnice 184  
102803/2020 1   Mahlerovy sady § 8 odst 1 Mahlerovy sady  
071399/2020 49   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 Olšanské hřbitovy 5 nepovoleno
216722/2020 26 776 cyklostezka pod Vítkovem § 8 odst 1 cyklostezka pod Vítkovem  
219613/2020 3   vb. Biskupcova - Viklefova-Jeseniova  § 8 odst 2    
221302/2020 4   park Krejcárek § 8 odst 2    
221169/2020 2   Pernerova § 8 odst 2   obvod dráhy
192343/2020 1   Kouřimská 11 § 8 odst 1 Kouřimská 11  
152275/2020 1   Soběslavská 1 § 8 odst 1    
153413/2020 14 119,5 Ohrada  § 8 odst 1 Rezidence Ohrada  stavba
249320/2020 2   Na Viktorce § 8 odst. 4   havárie vodovodu
256797/2020 2   Na Parukářce (park) § 8 odst 1 Na Parukářce (park)  
158329/2020 30   Židovský hřbitov Izraelská § 8 odst 1 Židovský hřbitov Izraelská 9 nepovoleno
193028/2020 1   Malešická § 8 odst 1   stavba
221206/2020 1   V Domově 30 § 8 odst 1    
221200/2020 1   V Domově 32 § 8 odst 1    
256041/2020 1   Jeseniova 60 § 8 odst 1    
268594/2020 1   Jeseniova 139 § 8 odst 1    
277304/2020 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 Olšanské hřbitovy  
27119/2020 16   Biskupcova, Za Žižkovskou vozovnou, Jilmová § 8 odst 1 Biskupcova, Za Žižkovskou vozovnou, Jilmová  
395426/2020 1         

Olšanské hřbitovy

§ 8 odst. 4

   
395426/2020 1  

Nad Ohradou

§ 8 odst. 4

   
223177/2020 29 483

Židovské pece

§ 8 odst 1 Židovské pece sloučené řízení
427019/2020 16  

Korunní, Nitranská, Milešovská, Přemyslovská, Boleslavská, Perunova, Řipská, Kolínská, Libická, Přemyslovská, Spojovací, Sudoměřská, Velehradská

§ 8 odst 1 Korunní, Nitranská, Milešovská, Přemyslovská, Boleslavská, Perunova, Řipská, Kolínská, Libická, Přemyslovská, Spojovací, Sudoměřská, Velehradská sloučené řízení
29268/2020 1  

Vinohradská 117

§ 8 odst 1    
456427/2020 1   Biskupcova 1871/30 § 8 odst 2    
299353/2020   161 Olšanská 4 § 8 odst 1 Olšanská 4 stavba, 45 m2 nepovoleno
266148/2020 1 67,8 Basilejské nám. § 8 odst 1 Basilejské nám. stavba, 2 jasany nepovoleny
367685/2020 20   Žižkovo n., Lobkovic, Rajská z., sv. Kříže, Na Vrcholu, Křivá, Koněvova, Luční § 8 odst 1 Žižkovo n., Lobkovic, Rajská z., sv. Kříže, Na Vrcholu, Křivá, Koněvova, Luční 2 nepovoleny
505041/2020 1   Hradecká 105 § 8 odst 2    
504118/2020 2   Pod Vrcholem 8 § 8 odst 1    
440838/2020 9   Přemyslovská, Čáslavská § 8 odst 1 Přemyslovská, Čáslavská  
569317/2020 2 185 Žižkovo n. § 8 odst 1 Žižkovo n. stavba
543484/2020 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst. 4    
562707/2020 1   Lucemburská § 8 odst. 4   havárie vodovodu
569216/2020 14   K Lučinám, K Chmelnici, Luční, Koněvova, Pod Lipami, Osiková, Buková, Pod Lipami, Květinková, Malešická, park u kaple sv. Rocha § 8 odst 1 K Lučinám, K Chmelnici, Luční, Koněvova, Pod Lipami, Osiková, Buková, Pod Lipami, Květinková, Malešická, park u kaple sv. Rocha  
490089/2020 2   Na Balkáně 42 § 8 odst 1    
597478/2020 1   úpatí parku Zidovské pece § 8 odst 1 úpatí parku Zidovské pece  
603190/2020 1   Seifertova § 8 odst 2   zákon č. 458/2000 Sb. - ochranné pásmo plynu
603174/2020 1   U Božích bojovníků § 8 odst 1    
609250/2020   1243 Na Balkáně § 8 odst 1 Na Balkáně stavba

003956/2021

 3       

Jeseniova 98

§ 8 odst 1

Jeseniova 98  
015322/2021 7   Hájkova, Žerotínova, Boleslavská § 8 odst 1 Hájkova, Žerotínova, Boleslavská uliční stromořadí
027767/2021 31   vrch Vítkov § 8 odst 1 vrch Vítkov  
035765/2021 3   Koněvova § 8 odst 1 Koněvova stavba
039637/2021

6

  Olšanské hřbitovy § 8 odst 4