DLE   § 8 ZÁKONA  Č. 114/1192 Sb. O  OCHRANĚ  PŘÍRODY  A  KRAJINY, ve znění pozdějších předpisů (odst. 1 - žádost projednaná ve správním řízení, odst. 2 - zdravotní a pěstební důvody, odst. 4 - havarijní důvody; podrobnější informace na tel. 222 116 240 u Ing.Heřmánkové)

č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení počet stromů plocha porostu / m2 lokalita důvody - § odst. právní                      moc místo náhradní výsadby pozn. (zvláštní předpis, stavba aj.)
0005393/2016 36 3884 nákladové nádraží Žižkov § 8 odst 1 17.2.2016 nákladové nádraží Žižkov (stavba)
00785/2016 3   vrch Vítkov § 8 odst 2      
009649/2016 2   vrch Vítkov § 8 odst 2      
013189/2016 1   K Lučinám 2533, 2534 § 8 odst 1 15.3.2016 K Lučinám 2533, 2534  
016066/2016 2   VDJ Hradecká § 8 odst 1 12.2.2016 VDJ Hradecká  
016003/2016 12   Křížek, Pece, Pražačka, Luční, Osiková § 8 odst 1 10.2.2016 vrch sv. Kříže  
018796/2016 1   Na Vrcholu § 8 odst 2     zákon č.458/2000 Sb.
017503/2016 6   Pernerova § 8 odst 1 3.3.2016    
020221/2016 1   vrch Vítkov § 8 odst 2      
019400/2016 2   Pod Vítkovem § 8 odst 1 9.3.2016 Pod Vítkovem (stavba)
020701/2016 19   vrch sv. Kříže § 8 odst 1 24.2.2016 vrch sv. Kříže  
114698/2016 13   cyklostezka pod Vítkovem, sv. Kžíže, Pece § 8 odst 2      
021923/2016 1   Bořivojova 51 § 8 odst 1 16.3.2016    
022460/2016 2   U Kněžské louky 9 § 8 odst 1 18.3.2016    
021353/22016 14 1661 K Červenému dvoru 24 § 8 odst 1 30.3.2016 K Červenému dvoru 24 (stavba)
022604/2016 15   Korunní § 8 odst 1 11.3.2016 Korunní  
023980/2016 1   Jana Želivského § 8 odst 2      
025232/2016 2   parčík V Zahrádkách, Biskupcova § 8 odst 4      
025232/2016 1   Pod Lipami   § 8 odst 2      
02511/2016 3   Hradecká 1 § 8 odst 1 9.3.2016 Hradecká 1  
024239/2016 1   Písecká 4 § 8 odst 1 23.3.2016 Písecká 4  
024961/2016 3   vrch Vítkov § 8 odst 1 25.3.2016 vrch Vítkov  
025339/2016 1   U Vinohradského hřbitova 1 § 8 odst 1 31.3.2016 U Vinohradského hřbitova 1  
027591/2016 2   Želivského 33 § 8 odst 1 16.4.2016 Želivského 33  
002965/2016 2   Želivského 33 § 8 odst 2      
028399/2016 3   Jeseniova 96 § 8 odst 1 17.3.2016    
028113/2016 2   Na Jarově 2 § 8 odst 1 16.3.2016 Na Jarově 2  
028911/2016 2   Vítkov § 8 odst 2      
029365/2016 1   Habrová 2 § 8 odst 4      
029626/2016 1   Židovské pece § 8 odst 4      
024836/2016 2   Slavíkova 22 § 8 odst 1 26.3.2016 Slavíkova 22 stavba
014285/2016 1   Bořivojova 6 § 8 odst 1 3.5.2016    
022151/2016 3   U Kněžské louky   § 8 odst 1 30.4.2016 U Kněžské louky   uliční stromořadí
016283/2016 1   Ondříčkova 1 § 8 odst 1 5.5.2016 Onříčkova 1 stavba
032571/2016 2   Malešická § 8 odst 2     zákon č.458/2000 Sb.
015622/2016 3   VDJ Koněvova § 8 odst 1 6.5.2016 VDJ Koněvova stavba
041489/2016 1   Fibichova § 8 odst 1 26.4.2016 Fibichova  
041138/2016 1   Pernerova § 8 odst 2      
025232/2016 1   Biskupcova § 8 odst 1 17.5.2016 Biskupcova  
017295/2016 3   Havlíčkovo nám. 10 § 8 odst 1 24.5.2016 Havlíčkovo nám. 10, veřejná zeleň stavba
022201/2016 1   Malešická 51 § 8 odst 1 21.5.2016    
042601/2016 1   Malešická 51 § 8 odst 2      
023649/2016 1   V Bezpečí 4 § 8 odst 1 27.5.2016    
025975/2016 1   Izraelská § 8 odst 1 28.5.2016 Izraelská  
049275/2016 1   Hradecká 105 § 8 odst 2      
032676/2016 1   Malešická § 8 odst 1 27.5.2016 Malešická stavba
027897/2016 2   Luční § 8 odst 1 27.5.2016 Luční stavba
059833/2016 53   Olšanské hřbitovy § 8 odst 2      
059138/2016 2   vrch Vítkov § 8 odst 2      
059217/2016 1   Jana Želivského § 8 odst 4      
065545/2016 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4      
067463/2016 2   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4      
036513/2016   102 V Horní Stromce § 8 odst 1 19.7.2016    
076325/2016 1   Luční § 8 odst 1 24.8.2016    
079912/2016 1   Luční § 8 odst 4     (stavba)
080610/2016 2   Na Jarově 29 § 8 odst 2      
055846/2016 2   Přemyslovská 24 § 8 odst 1 7.9.2016 Přemyslovská 24  
066364/2016 1   Hollarovo nám. 2 § 8 odst 1 15.9.2016    
081853/2016 5   vrch Vítkov § 8 odst 2      
089334/2016 1   Na Vrcholu 26 § 8 odst 2      
086802/2016 2   vrch Vítkov § 8 odst 2      
077262/2016 1   Jeseniova 139 § 8 odst 1 1.10.2016    
121789/2016 3 100 Na Balkáně § 8 odst 2      
078535/2016 1   Olšanská (tenisové centrum) § 8 odst 1      
062791/2016 2   Sudoměřská 29 § 8 odst 1 5.11.2016 Sudoměřská 29  
099078/2016 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4      
1069145/2016 1   K Červenému dvoru 24 § 8 odst 2      
088524/2016 2   Cimburkova 7 § 8 odst 1 6.12.2016   stavba
087228/2016 1   Olgy Havlové § 8 odst 1 21.11.2016 Olgy Havlové  
079058/2016 46   Židovské hřbitovy § 8 odst 1 24.11.2016 Židovské hřbitovy  
092151/2016 4   Komensikého náměstí § 8 odst 1 29.11.2016 Komenského náměstí stavba
090024/2016 7   park u sv. Rocha, vrch sv. Kříže, Basilejské nám. § 8 odst 1 24.12.2016 vrch sv. Kříže  
086254/2016 1   Na Mokřině 48 § 8 odst 1 31.12.2016    
121604/2016 1   Soběslavská 46 § 8 odst 2     zákon č.458/2000 Sb.
11906/2016   3000 železniční trať pod Vítkovem § 8 odst 2     zákon č.458/2000 Sb.
003307/2017 4   Ondříčkova, Jilmová, Velehradksá, Vinohradská § 8 odst 2      
110634/2016 1   Koněvova 195 § 8 odst 1 10.2.2017 Koněvova 195  
004593/2017   171 Malešická § 8 odst 2     zákon č.458/2000 Sb.
007339/2017 3   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4      
011782/2017 3   nám. J. z Lobkovic, vrch sv. Kříže § 8 odst 2      
0122712/2016 1   Jeseniova § 8 odst 1 17.3.2017 Jeseniova 48  
022436/2017 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4      
025253/2017 1   Jana Želivského § 8 odst 2      
126759/2016 72   Olšanské hřbitovy § 8 odst 1 7.4.2017 Olšanské hřbitovy  
010957/2017 3   U Zásobní zahrady 15 § 8 odst 1 29.3.2017 U Zásobní zahrady 15  
030139/2017 1   Víta Nejedlého 13 § 8 odst 1 29.3.2017 Víta Nejedlého 13  
127814/2016 1   Buchovcova 6 § 8 odst 1 30.3.2017 Buchovcova 6  
0033009/2017 1   VDJ Koněvova § 8 odst 2      
04173/2017 1   Jeseniova 145 § 8 odst 1 30.5.2017    
042155/2017 1   Kališnická 4 § 8 odst 1 15.5.2017 Kališnická 4  
046400/2017 1   Soběslavská 21 § 8 odst 1 31.5.20017 Soběslavská 21  
015135/2017 8   vrch Vítkov § 8 odst 1 7.6.2017    
018920/2017 4   Jeseniova 36,38 § 8 odst 1 1.6.2017   stavba
035182/2017 1   Jeseniova § 8 odst 1 9.6.2017    
027034/2017 1   Za Vackovem 40 § 8 odst 1 15.6.2017    
053946/2017 1   cylkostezka pod Vítkovem § 8 odst 4      
043588/2017 1   Na Vrcholu 15 § 8 odst 1 30.6.2017    
058233/2017 1   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4      
030570/2017 7   zahrádky Ohrada  § 8 odst 1 26.6.2017    
041965/2017 8   MŠ Buková 26 § 8 odst 1 20.7.2017 Buková 26 stavba
066546/2017 3   Olšanské hřbitovy § 8 odst 4