Vyřizuje:

Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22). 

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Důležité změny ve vydávání cestovních pasů platných od 1. 7. 2018
naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Důležité sdělení: v tomto oddělení nelze uhradit správní poplatky ani pokuty platební kartou. Děkujeme Vám za pochopení.


V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021:  

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8—12 h 13—17 h
středa
8—12 h 13—17 h

On-line rezervační systém

Termín v rezervačním systému lze rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je Vámi požadovaný termín obsazený, navštivte, prosím, pracoviště úřadu osobně v úředních hodinách. V souladu s nařízením vlády přitom omezujeme shromažďování lidí v ČEKÁRNĚ oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na MAXIMÁLNĚ 6 osob. Děkujeme Vám za pochopení.


SPRÁVNÍ POPLATKY
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vydání ve lhůtě 30 dnů

  poplatek
Vydání cestovního pasu osobán starším 15 let (platí se při podání žádosti) 600 Kč
Vydání cestovního pasu osobán mladším 15 let (platí se při podání žádosti) 100 Kč
Za převzetí cestovního pasu u jiného úřadu, než byla podána žádost o jeho vydání
(platí se před převzetím cestovního pasu)
100 Kč

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech

  způsob podání žádosti a vyzvednutí cestovního pasu poplatek
Občané starší 15 let

podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV

6000 Kč

  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (4000 Kč) –> vyzvednutí u MV (2000 Kč) 6000 Kč
Občané mladší 15 let podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV 2000 Kč
  dání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (1500 Kč) –> vyzvednutí u MV (500 Kč) 2000 Kč

Vydání do 5 pracovních dnů

  způsob podání žádosti a vyzvednutí cestovního pasu poplatek
Občané starší 15 let

podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV

3000 Kč

  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (2000 Kč) –> vyzvednutí u MV (1000 Kč) 3000 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
–> vyzvednutí u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
3000 Kč
Občané mladší 15 let podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV 1000 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (500 Kč) –> vyzvednutí u MV (500 Kč) 1000 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
–> vyzvednutí u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
1000 Kč

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA VNITRA VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VE ZKRÁCENÝCH LHŮTÁCH – Na Pankráci 1623/72, Praha 4

  • pondělí:   8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—16:00
  • úterý:       8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—15:00
  • středa :    8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—16:00
  • čtvrtek:    8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—15:00
  • pátek:      8:00—10:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 11:30—13:30