Vyřizuje

Odbor bytů

Odbor bytů a nebytových prostor
Lipanská 9 , 2 a 3. podlaží

tel. 222 116 569


Žádost o nájem bytu na základě usnesení Rady městské části Praha 3 č. 331 ze dne 25. 5. 2016 byla schválena nová Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 s účinností k datu 1. 6. 2016. Formulář k podání žádosti o nájem bytu je k dispozici zde nebo v podatelně úřadu na Havlíčkově náměstí 700/9, Praha 3 . Žádost o nájem bytu je třeba doložit všemi požadovanými doklady.
tel. 222 116 556 nebo 222 116 569

Přechod nájmu bytu (u bytů v majetku městské části Praha 3) - formulář získá zájemce u správce objektu (Správa zbytkového majetku Praha 3, a s., Olšanská 2666/7, Praha 3, www.szmpraha3.cz), jím potvrzený dokument pak podá do podatelny.
tel.: 222 116 157

Pronájmy prostor nesloužících bydlení v majetku MČ – nabídku naleznou zájemci na úřední desce, formulář (DOC) zde a (PDF) zde nebo v podatelně.
tel.:222 116 568, 222 116 554 nebo 222 116  570

Výběrové řízení na pronájem bytů – aktuální nabídku naleznou zájemci na úřední desce nebo zde, nabídku do výběrového řízení pak podají do podatelny nebo zašlou poštou.
tel. 222 116 573

Archiv odboru – nahlížení a kopie dokumentů. tel. 222 116 575


Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou