Městská část Praha 3 zveřejňuje všechny smlouvy a objednávky nad 50 000 Kč bez DPH, které souvisí s čerpáním rozpočtu MČ Praha 3 v Registru smluv na Portálu veřejné správy, který je spravován MV ČR. Uvedené smlouvy a objednávky najdete zde.