vedoucí oddělení: JUDr. Antonín Křížek

tel. 222 116 505
e-mail antonink@praha3.cz

Helena Krausová
archiv

tel. 222 116 562
e-mail helenak@praha3.cz

Ing. Ladislav Papež
referent

tel. 222 116 557
e-mail ladislavp@praha3.cz

Eva Šenkýřová
referentka

tel. 222 116 505
e-mail evas@praha3.cz