vedoucí oddělení: Mgr. Radka Mandátová

tel. 222 116 505
e-mail mandatova.radka@praha3.cz

Ing. Ladislav Papež
referent

tel. 222 116 557
e-mail Papez.Ladislav@praha3.cz

Marcela Poláková
referentka/Archív odboru výstavby

tel. 222 116 562
e-mail Polakova.Marcela@praha3.cz

Eva Šenkýřová
referentka

tel. 222 116 505
e-mail Senkyrova.Eva@praha3.cz