vedoucí oddělení: Ing. Věra Kvapilová

tel. 222 116 410
e-mail verak@praha3.cz

Jana Fajfrová
referentka

tel. 222 116 552
e-mail janafa@praha3.cz

Ing. Jana Myšková
referentka

tel. 222 116 566
e-mail janam@praha3.cz

Ing. arch. Helena Herrndorff Němcová
referentka

tel. 222 116 507
e-mail herrndorff.helena@praha3.cz

Dana Podešvová
referentka

tel. 222 116 565
e-mail

podesvova.dana@praha3.cz