Vedoucí oddělení: PhDr. Miroslav Štochl

šéfredaktor

tel. 222 116 709
e-mail stochl.miroslav@praha3.cz

Mgr. Anežka Hesová
redaktorka

tel. 222 116 216
e-mail hesova.anezka@praha3.cz

Eliška Stodolová
redaktorka

tel. 222 116 242
e-mail stodolova.eliska@praha3.cz

 


 • aktivně vyhledává témata pro Radniční noviny
 • odpovídá za přípravu jednotlivých vydání Radničních novin
 • provádí korektorské práce z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby
 • ve spolupráci s redakční radou Radničních novin se podílí na úpravách a změnách obsahu a grafického stylu Radničních novin
 • zpracovává články se zajímavými osobnostmi, které mají vztah k MČ P3
 • přijímá a vyřizuje inzerci v Radničních novinách
 • odpovídá za přípravu článků do RN i na webové stránky, editaci externě dodaných materiálů, zajišťuje fotografie a grafické materiály
 • zabezpečuje příspěvky od externích dodavatelů, videozáznamy a video reportáže na webovou prezentaci
 • zpracovává a odpovídá za podklady pro výplatu autorských honorářů v souladu s autorským zákonem
 • podílí se na přípravě neperiodických tiskovin MČ P3 (Ročenka Prahy 3, bulletiny, informační brožury, mapy, orientační plány, umělecké publikace), a to v tištěné i v elektronické podobě
 • provádí samostatnou tvůrčí publicistickou činnost, zajišťuje uměleckou, obsahovou, výtvarnou a technickou úroveň materiálů
 • zajišťuje redakční pokrytí vybraných akcí městské části, akcí příspěvkových organizací, včetně fotodokumentace těchto akcí
 • zajišťuje rozhovory s představiteli městské části a dalšími osobnostmi
 • odpovídá za webové stránky MČ P3 v součinnosti s Odborem informatiky
 • odpovídá za aktuální obsah webových stránek MČ P3
 • poskytuje informační prostor na webu neziskovým a kulturním organizacím a příspěvkovým organizacím MČ P3
 • spolupracuje s Odborem informatiky ÚMČ a externími dodavateli
 • spravuje denní aktualizaci webové prezentace
 • uveřejňuje informace na facebooku MČ Praha 3

kontakt na redakci RN zde