Adresa pracoviště: Lipanská 7, Praha 3

Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Luňáčková                      

tel. 222 116 273
e-mail lunackova.michaela@praha3.cz

Jiřina Saidová

tel. 222 116 703
e-mail Saidova.Jirina@praha3.cz

Zuzana Joachimsthalová

tel. 222 116 292
e-mail Joachimsthalova.Zuzana@praha3.cz
 • připravuje a pořádá tradiční akce pro občany propagující MČ P3
 • organizuje a spolupořádá unikátní akce pro občany konané na území MČ P3
 • spolupořádá akce nejrůznějšího charakteru ve spolupráci s dalšími odbory MČ P3
 • zajišťuje propagaci na pořádané akce
 • zajišťuje podporu a organizaci připravuje společenský program pro zahraniční návštěvy
 • kontroluje dodržování grafického manuálu MČ P3
 • zajišťuje výrobu a distribuci pozvánek na vybrané akce pořádané MČ P3
 • zajišťuje a odpovídá za výběr a distribuci propagačních předmětů MČ P3

Mgr. Martin Hošna

tel. 222 116 216
e-mail Hosna.Martin@praha3.cz

Mgr. Pavel Šmída

tel. 222 116 242
e-mail smida.pavel@praha3.cz

 • provádí korektorské práce z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby
 • zpracovává články se zajímavými osobnostmi, které mají vztah k MČ P3
 • odpovídá za přípravu článků, editaci externě dodaných materiálů, zajišťuje fotografie a grafické materiály
 • zabezpečuje příspěvky od externích dodavatelů, videozáznamy a video reportáže na webovou prezentaci
 • zpracovává a odpovídá za podklady pro výplatu autorských honorářů v souladu s autorským zákonem
 • podílí se na přípravě neperiodických tiskovin MČ P3, a to v tištěné i v elektronické podobě
 • provádí samostatnou tvůrčí publicistickou činnost, zajišťuje uměleckou, obsahovou, výtvarnou a technickou úroveň materiálů
 • zajišťuje redakční pokrytí vybraných akcí městské části, akcí příspěvkových organizací, včetně fotodokumentace těchto akcí
 • zajišťuje fotodokumentaci a videodokumentaci vybraných akcí
 • odpovídá za webové stránky MČ P3 v součinnosti s Odborem informatiky
 • odpovídá za aktuální obsah webových stránek MČ P3
 • poskytuje informační prostor na webu neziskovým a kulturním organizacím a příspěvkovým organizacím MČ P3
 • spolupracuje s Odborem informatiky ÚMČ a externími dodavateli
 • spravuje denní aktualizaci webové prezentace

kontakt na redakci RN zde.