Adresa pracoviště: Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice)

infocentrum@praha3.cz

https://facebook.com/ICPraha3/

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3. „Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o podporu umělecké komunity působící v této části, proto je součástí galerie i výstavní prostor, kterým chceme podpořit tvorbu umělců či akademických výtvarníků, kteří jsou spojení s naší městskou částí,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

Otevírací doba Informačního centra Praha 3 a Galerie Toyen pro veřejnost je pondělí a středa 919 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.

www.galerietoyen.cz                     https://www.facebook.com/GalerieToyen/

vedoucí oddělení: Ing. Eva Slezáková

tel. 222 232 464
e-mail evasl@praha3.cz

Bc. Lukáš Homola

tel. 222 232 464
e-mail lukash@praha3.cz

Ing. Eliška Nováková

tel. 222 232 464
e-mail

novakova.eliska@praha3.cz

Ing. Dita Vondrysková

tel. 222 232 464
e-mail

ditav@praha3.cz


  • odpovídá za provoz informačního centra MČ P3
  • poskytuje bezplatné informační a poradenské služby obyvatelům MČ P3, Prahy a jejím návštěvníkům minimálně v jednom světovém jazyce
  • zprostředkovává bezplatné právní a sociální poradenství
  • poskytuje formuláře a žádosti související s agendou MČ P3, včetně rezervace termínu na příslušném odboru ÚMČ
  • poskytuje informační a propagační materiály o činnosti radnice, o akcích pořádaných MČ P3 a další brožury a informační materiály
  • organizuje semináře, besedy, workshopy na vybraná témata reflektující aktuální situaci a zájem obyvatel MČ P3
  • organizuje prezentace a výstavy
  • prodává vydané publikace MČ P3, reklamní a propagační předměty