Adresa odboru vnějších vztahů a kultury: Lipanská 7

Tisková mluvčí: Mgr. Zuzana Křížková, MBA

tel. 222 116 715
mobil: 724 410 674
e-mail krizkova.zuzana@praha3.cz
 • komunikuje podle potřeby s médii, odpovídá na dotazy novinářů
 • vypracovává a rozesílá tiskové zprávy
 • navrhuje informační kampaně pro jednotlivé akce městské části, podílí se na jejich realizaci
 • koordinuje krizovou komunikaci městské části
 • zajišťuje uveřejnění informací o městské části Praha 3
 • průběžně aktualizuje databázi kontaktů na redaktory a další zástupce médií
 • upravuje tiskové zprávy pro jejich využití v Radničních novinách
 • zajišťuje archivaci odeslaných tiskových zpráv na webu městské části
 • zajišťuje moderování veřejných debat
 • zadává a schvaluje příspěvky od externích dodavatelů - videozáznamy a videoreportáže pro webovou prezentaci
 • zajišťuje public relations MČ Praha 3
 • monitoruje a analyzuje informace o MČ Praha 3 v pražských i celostátních médiích
 • poskytuje představitelům městské části, úřadu a jednotlivým odborům podporu při další publikační činnosti a komunikaci s veřejností
 • ve spolupráci se vzdělávacími, kulturními, neziskovými, sportovními a jinými institucemi v Praze 3 informuje média o akcích, kterým poskytla městská část Praha 3 záštitu nebo je formou grantu či jiným způsobem podporuje
 • zajišťuje kompletní asistenční servis představitelům MČ Praha 3 při žádostech o rozhovory, včetně asistence při realizaci