Adresa oddělení: Lipanská 9, Praha 3

Vedoucí oddělení: Mgr. Alena Strosserová

tel. 222 116 344
e-mail Strosserova.Alena@praha3.cz

Ing. Dana Rynešová

referentka

tel. 222 116 345
e-mail rynesova.dana@praha3.cz

- Rozpočty

Mgr. Dagmar Novotná Ouřadová
referentka

tel. 222 116 514
e-mail ouradova.dagmar@praha3.cz