Adresa oddělení: Lipanská 9, Praha 3

Vedoucí oddělení: Mgr. Alena Strosserová

tel. 222 116 344
e-mail alenas@praha3.cz

Marcela Poláková
referentka

tel. 222 116 209
e-mail marcelap@praha3.cz

- Agenda škol, provozní záležitosti

Ing. Dana Rynešová
referentka

tel. 222 116 345
e-mail rynesova.dana@praha3.cz

- Rozpočty