Adresa oddělení: Lipanská 11, Praha 3

Vedoucí oddělení: Mgr. Alena Gotmanovová

tel. 222 116 335
e-mail Gotmanovova.Alena@praha3.cz

Pavel Vojtěch
referent

tel. 222 116 326
e-mail vojtech.pavel@praha3.cz

Bc. Iva Satrapová
referentka

tel. 222 116 509
e-mail satrapova.iva@praha3.cz