Mgr. Martin Karel Světlík
referent

tel. 222 116 509
e-mail svetlik.karel@praha3.cz

  • sleduje vypsané dotační výzvy
  • aktivně vyhledává dotační příležitosti pro městskou část
  • zajišťuje zpracování dotačních žádostí pro městskou část
  • vede evidenci dotačních žádostí podaných městskou částí
  • administrativně zajišťuje veškeré náležitosti spojené s realizací dotačních projektů
  • průběžně sleduje a podílí se na realizaci dotačních projektů
  • poskytuje podporu při zpracování dotačních žádostí příspěvkovým organizacím
  • poskytuje podporu při administraci dotačních projektů příspěvkovým organizacím
  • zajišťuje monitorovací činnost v oblasti financování projektů z prostředků EU a jiných dotačních zdrojů v součinnosti s ostatními odbory ÚMČ
  • zajišťuje zajištuje komplexní evidenci žádostí a realizovaných projektů v součinnosti s ostatními odbory ÚMČ