Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3

Efektivní ÚMČ Praha 3, jak se projekt zkráceně nazývá, je projektem podporovaným Evropským sociálním fondem v České republice - Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“(OP LZZ). Jeho hlavním cílem je zlepšit efektivnost Úřadu MČ Praha 3, zkvalitnit jeho řízení a v návaznosti zlepšit kvalitu veřejných služeb, které úřad zabezpečuje. Tento projekt byl spuštěn žižkovskou radnicí začátkem roku 2013.

Cílem projektu je v čase 30 měsíců transformovat stávající funkční řízení na komplexní řídicí systém, který bude ucelený, propojený a integrovaný ve vzájemné podmíněnosti na sebe navazujících dílčích celků. Tím se výkonnost a činnosti odborů zefektivní a ve výsledku tak dokážou správně reagovat na potřeby obyvatel MČ Praha 3, a zároveň jim přinést určitou přidanou hodnotu. Udržitelnost funkčního a smysluplného řízení bude podporována trvalým vzděláváním zaměstnanců.

Úřad MČ Praha 3 již podnikl mnohé kroky ke zlepšení efektivity a zkvalitnění svých služeb. V roce 2009 provedl sebehodnocení činností prostřednictvím modelu CAF (Common Assesment Framework), v roce 2011 vedení radnice zaměnilo model CAF za model Společenské odpovědnosti organizací (CSR – Corporate Social Resposibility) a v roce 2012 provedl úřad komplexní popis svých činností v rámci modelu START PLUS. Nový projekt „Efektivní ÚMČ Praha 3“ navazuje na výše zavedené modely a na podobný projekt OP LZZ s názvem „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3“, který proběhl v roce 2010, v rámci sebezdokonalovacího procesu úřadu a jeho potřeby zvyšovat svou výkonnost a kvalitu a rozsah poskytovaných služeb občanům.

K dosažení hlavního cíle přispěje realizace pěti klíčových aktivit, mezi které patří aktualizace strategického plánu, implementace procesního řízení, implementace projektového řízení, implementace kompetenčních modelů do řízení lidských zdrojů a zabezpečení systematického vzdělávání pracovníků úřadu v návaznosti na výše zmíněné aktivity. Na základě výběrového řízení bude zvolen externí dodavatel, který pomůže během projektu s implementací jednotlivých řídících principů a zajistí také přenos know-how v moderních oblastech řízení za pomoci vzdělávacích kurzů a workshopů a průběžnou komunikaci s jednotlivými pracovníky.

 

loga

 

Operační program "Lidské zdroje a nezaměstnanost"

Reg.č: CZ. 1 .04/4. 1 .01/89.00044

Výše dotace: 6 047 868,15,- Kč. Zahájení: 1. 1. 2013. Doba trvání: 30 měsíců