• Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3
    13.02.2013

    Efektivní ÚMČ Praha 3, jak se projekt zkráceně nazývá, je projektem podporovaným Evropským sociálním fondem v České republice - Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“(OP LZZ). Jeh... Celý článek