Úřad městské části Praha 3 se dlouhodobě věnuje zavádění moderních forem práce a komunikace s veřejností. Důvodem jsou stoupající nároky na fungování úřadu.

Aby byl úřad schopen poskytovat co nejlepší servis občanům městské části Praha 3, jejímu politickému vedení a obstál v porovnání s jinými úřady, rozhodlo vedení úřadu o přistoupení k důkladnému hodnocení své činnosti prostřednictvím modelu CAF - Common Assessment Framework, a CSR - Corporate Social Responsibility.

Strategický plán rozvoje 21—30 - plakát