• Garážová stání se pronajímají formou pořadníku
  • Výše měsíčního nájemného je konečná a zahrnuje i cenu za služby.  
  • Zájemce o garážové stání se může přihlásit do pořadníku, prostřednictvím řádně vyplněné Přihlášky do evidence žadatelů o parkovací místo, kterou odevzdá na podatelně MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, případně přihlášku odešle poštou.
  • Pořadí zájemců stanovuje datum přijetí přihlášky na podatelnu MČ Praha 3, které následně eviduje OVHČ.
  • OVHČ osloví žadatele doporučeným oznámením, pouze v případě že jeho přihláška bude řádně vyplněna a bude umístěna v pořadníku na prvním místě.
  • Odevzdáním nebo posláním přihlášky, nevzniká žadateli právní nárok na poskytnutí parkovacího stání do nájmu, nájem vzniká až platným uzavřením řádně schválené nájemní smlouvy.
  • Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Upozornění: Pokud se oslovený žadatel nevyjádří do 10 pracovních dnů od doručení, nebo 2 x nepřevezme doporučený dopis s oznámením o umístění, bude žadatel z pořadníku vyřazen a následně OVHČ osloví dalšího žadatele o parkovací místo dle pořadníku

Seznam objektů garážových stání, parkovacích míst a garáží:

Jeseniova 27/846 – garážová stání
výše nájemného  2.010,- Kč za měsíc
Jeseniova 27
Jeseniova 37/446 – garážová stání
výše nájemného  2.010,-Kč za měsíc
Jeseniova 37
Květinková 17A/2576 — venkovní stání zastřešená místa 1—8
výše nájemného  1.734,- Kč za měsíc
Květinková 17A

Lupáčova 20/865A – garážová stání
    výše nájemného  3.006,-Kč za měsíc

Ondříčkova 37/391 – garážová stání
    výše nájemného  2.590,-Kč za měsíc

Pod lipami 33A/2561A – garážová stání
    výše nájemného  2.040,-Kč za měsíc

Roháčova 34/297 – garážová stání
            výše nájemného  2.412,-Kč za měsíc
Roháčova 46/410 – garážová stání
    výše nájemného  2.106,-Kč za měsíc

Sabinova 8/278 – garážová stání
    výše nájemného  2.250,-Kč za měsíc

Táboritská 0/16A – garážová stání
    výše nájemného  2.154,-Kč za měsíc

Baranova 10/1878B – garáže
    výše nájemného  2.754,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Baranova 13/1832 - garáže
    výše nájemného  2.704,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Buková 18/2524 - garáže
    výše nájemného  2.600,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Buková 24/2540 - garáže
    výše nájemného  2.600,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Husitská 70/110 - garáž
    výše nájemného  2.539,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Jana Želivského 15/2387 – Motostání
    výše nájemného  1.144,-Kč za měsíc
    
Jana Želivského 17/2388 – garáž
    výše nájemného  2.288,-Kč za měsíc

Kouřimská 4/2368V – garáž
    výše nájemného  2.572,-Kč za měsíc
    
Na lučinách 3/2536 - garáž
    výše nájemného  5.700,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Písecká 20/2341 - garáž
    výše nájemného  4.360,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Za žižkovskou vozovnou 18/2687
    výše nájemného  2.738,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)

Zelenky-Hajského 14/1516B    
výše nájemného  2.860,-Kč za měsíc
    (kapacita je plně obsazena)


Přihláška do evidence žadatelů
Pravidla pronajímání
Vzor nájemní smlouvy na garážové stání