Pronájem bytových jednotek formou elektronické aukce
I. Výběrové řízení

www.internetove-drazby.cz

Městská část Praha 3 pronajímá bytové jednotky, které nejsou vhodné pro bytovou politiku MČ Praha 3, formou elektronické aukce.

Realizaci výběrového řízení na pronájem bytových jednotek formou elektronické aukce zprostředkovává a zajišťuje společnost GAVLAS, spol.s.r.o., IČO 60472049, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00 (dále jen ,,poskytovatel´´)

Lhůta pro podání přihlášek začíná 28. 12. 2020 a končí v pátek 15. 1. 2021 v 18:00 hodin.

Přihlášky lze podat:

  • poštou v průběhu celé lhůty pro podání přihlášek do sídla poskytovatele na adresu GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, tak aby byly doručeny Poskytovateli ve lhůtě pro podání přihlášek, nebo
  • osobně v sídle Poskytovatele na výše uvedené adrese, a to v pracovní dny (vyjma pátku) od 9:00 hodin do 17:00 hodin a v pátek od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V poslední den lhůty pro podávání přihlášek, tj. dne 15.10.2020, je možné odevzdat přihlášky v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin, nebo
  • elektronicky tak, že na Czech POINTu požádá o převod úředně ověřeně podepsané přihlášky do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze) a nechá uložit do datové schránky poskytovatele GAVLAS, číslo datové schránky: xph35a6, tak aby byly doručeny Poskytovateli ve lhůtě pro podání přihlášek, nebo
  • elektronicky tak, že úředně ověřeně podepsanou přihlášku nechá na CzechPointu zkonvertovat do elektronické podoby a tuto konverzi zašle do datové schránky poskytovatele GAVLAS, číslo datové schránky: xph35a6, ve lhůtě pro podání přihlášek.

Složení jistoty

Jistota je stanovena pro všechny účastníky ve stejné výši, bez ohledu na objekt jejich zájmu. Výše jistoty je 30.000,- Kč pro celé výběrové řízení. V rámci výběrového řízení může účastník vydražit pouze jeden byt k pronájmu.

Jistoty se skládají prostřednictvím aukční peněženky. Nabitím aukční peněženky se rozumí složení finančních prostředků na stanovený účet.

Přihlášku do aukce a více informací naleznete na stránkách poskytovatele: www.internetove-drazby.cz