Havlíčkovo nám. 938245_8007_H9small

Přízemí Odbor ekonomický – pokladna
  Odbor organizační
Oddělení správy dokumentů (podatelna)
 

Kanceláře volených zástupců

1. patro Kanceláře volených zástupců
  Velká zasedací síň
2. patro

Tajemník úřadu

Odbor matriční
Oddělení matrik a státního občanství


Lipanská 7                                                          IMG_0174

přízemí

Odbor vnějších vztahů a kultury
Oddělení Radničních novin

Příjem inzerce Radničních novin Prahy 3

1. patro Odbor vnějších vztahů a kultury
Oddělení komunikace a propagace
2. patro

Odbor organizační | Oddělení organizační (rada, zastupitelstvo)

3. patro zasedací místnosti
4. patro

Odbor organizační

Oddělení organizační

Oddělení správy dokumentů

5. patro Odbor kontroly

 Vstup budovou Lipanská 9


Lipanská 938244_85528_L9small

1. podlaží

Odbor organizační | Oddělení ověřování a Czech POINT

2. podlaží Odbor vedlejší hospodářské činnosti
Oddělení nebytových prostor
Oddělení privatizační
3. podlaží

Odbor bytů

Odbor vedlejší hospodářské činnosti
Oddělení privatizační

4. podlaží Odbor majetku
5. podlaží Odbor územního rozvoje
6. podlaží Odbor školství

Lipanská 1138233_8007_L11small

Přízemí Odbor správy úřadu
Oddělení ekonomické
Oddělení technické
  Odbor občansko správní
Oddělení správní
1. patro Odbor ekonomický
Oddělení poplatků
Ooddělení účetnictví
2. patro Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu
  Odbor technické správy majetku a investic
Oddělení správy zeleně
3. patro Odbor kancelář úřadu
Oddělení personální práce a mezd
  Odbor informatiky
4. patro Odbor technické správy majetku a investic
Oddělení technické
(vstup budovou Lipanská 9)

Vstup budovou Havlíčkovo nám. 9


Lipanská 1438236_8007_L14small

Přízemí  
1. patro Odbor kancelář úřadu
Oddělení krizového řízení a informační služba
  Odbor živnostenský
Kontrolní oddělení
2. patro Odbor živnostenský
Oddělení správní a živnostenského rejstříku
3. patro Odbor živnostenský
Oddělení správní a živnostenského rejstříku
 

Odbor vnějších vztahů a kultury

Oddělení kultury a památkové péče


Olšanská 7Olšanská 7

Přízemí

Odbor ochrany životního prostředí
Oddělení životního prostředí
Oddělení správy zeleně a investic

Oddělení správy komunálních služeb


Seifertova 5138241_8007_S51small2

Přízemí Odbor organizační | Oddělení správy dokumentů (podatelna)
  Odbor občanskosprávní
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
  Odbor dopravy
Oddělení silničního úřadu
1. patro Odbor dopravy
Oddělení správní a poplatků
  Odbor dopravy
Oddělení životního prostředí
2. patro Odbor sociálních věcí
Oddělení hmotné nouze a prevence
Oddělení sociálních služeb
3. patro Odbor výstavby
4. patro Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí