Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny pouze zdravotní a ošetřovatelské úkony předepsané ošetřujícím lékařem.

Agentura Květa

  • nabízí nepřetržitou domácí zdravotnickou péči v bytech klientů, i o víkendech a ve dnech svátků.

nám. Jiřího z Poděbrad 1076/12
130 00 Praha 3

Telefon: 222 718 625
Email: agenturakveta@volny.cz
Webové stránky: www.domacizdravotnickapece.cz

Domácí zdravotní péče Alena Krejčová

  • nabízí odbornou zdravotní péči v domácnosti klienta podle indikace ošetřujícího lékaře a podle dohody s klientem.

Vinohradská 1513/176
130 00 Praha 3

Telefon: 728 710 528

ProCare Medical

  • nabízí komplexní servis domácí zdravotní péče, specializuje se na klienty, kteří byli hospitalizováni na JIP, koronárních jednotkách, anesteziologicko-resuscitačních odděleních.

Vinohradská 1513/176
130 00 Praha 3

Telefon: 272 739 214
Email: procare@procare.cz
Webové stránky: www.procare.cz

Agentura domácí pomoci Senium

  • pomáhá seniorům a jejich blízkým v domácím prostředí, i večer a o víkendech.

Jungmannovo nám. 769/7
110 00 Praha 1

Telefon: 739 957 573
Email: smetanova@senium.cz
Webové stránky: www.senium.cz

Geria

  • zprostředkovává domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči v bytech klientů.

Drtinova 467/2a
150 00 Praha 5

Telefon: 257 324 010
Email: geria@geria.cz
Webové stránky: www.geria.cz

Healthcare Assistance and Social Services

  • vykonává domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu.

Plaňanská 407/10
108 00 Praha 10

Telefon: 281 019 262
Email: info@healthcare-agentura.cz

Seznam praktických lékařů přijímajících nové pacienty 2017

Stav ke dni 21. 04. 2017