Senioři České republiky z.,s. - Základní organizace Praha 3

Kontaktní osoba: Vladimíra Kalfusová 737 204 948

Kluby seniorů jsou střediskem volného času. Slouží pro společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost seniorů žijících na území Prahy 3. Kluby nabízejí zájmové aktivity, jako jsou šachy, karetní a deskové hry, promítání filmů, rekondiční cvičení, pásma hudby s odborným lektorem, cvičení na rotopedu, a pořádají odpoledne s hudbou k tanci a poslechu. Odehrávají se zde výstavky seniorských prací, přátelská posezení a oslavy jubileí. Kluby pořádají přednášky a návštěvy hostů z různých oblastí lidského života.

Klub seniorů Praha 3

Adresa: Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3

Informace o programu poskytne paní Vaňková na telefonu 222 586 262, 222 586 255, denně od 14.00 hodin.
Webové stránky: http://psp3.cz/program-klubu-senioru/

Klub seniorů Praha 3

Adresa: Krásova 1841/4, 130 00 Praha 3

Pro informace o programu volejte na telefon 222 721 539.
Webové stránky: http://psp3.cz/program-klubu-senioru/

Klub seniorů Praha 3

Adresa: Písecká 2192/15, 130 00 Praha 3

Informace o programu poskytne paní Bačová na telefonu 267 315 891.
Webové stránky: http://psp3.cz/program-klubu-senioru/

Klub seniorů Praha 3

Adresa: Olšanská 7, 130 00 Praha 3 (vchod je zezadu, za lékárnou)

Provozní hodiny, včetně informací a platby členských známek každé pondělí od 14,00 - 16,00

Napojení  ZO SD na radnici MČ
a) na ombudsmana pro seniory, pí.Zdeňku Hoškovou, Seifertova 51
b) taneční odpoledne pro seniory
c) přednáškovou činnost
d) jednodenní výlety
e) ocenění " Dobrovolník roku "
f) oslavy mezinárodního dne seniorů 

Vlastní činnost ZO SD :

  • kultura - divadla , koncerty
  • sociální poradenství
  • jednodenní vlastivědné  zájezdy +  vycházky v okolí Prahy
  • vycházky po Praze
  • výlet parníkem
  • turistický oddíl samostatně dle plánu
  • rehabilitace, plavání v hotelu  Olšanka 
  • rekondiční pobyt na Šumavě
  • zdravotní a zájmová  přednášková činnost
  • oslavy významných  životní juibileí 2x ročně

Webové stránky: http://psp3.cz/program-klubu-senioru/

Klub REMEDIUM - Centrum aktivit pro seniory

Organizace poskytuje seniorům kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity. Klub je otevřen pro všechny zájemce v důchodovém věku, bez ohledu na místo bydliště. Klub REMEDIUM je registrován jako poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro seniory, dále nabízí vzdělávací a pohybové kurzy, výuku práce na PC, internetovou kavárnu, pobyty, výlety a společenské akce.

Adresa: Táboritská 15/22, 130 00 Praha 3

Pro dotazy a informace je možné Klub REMEDIUM kontaktovat na telefonním čísle 222 712 940 nebo na emailové adrese senior@vstupujte.cz.
Webové stránky: http://www.vstupujte.cz

Celesta Praha, z.ú

Celesta Praha je organizace zaměřená na pomoc pečujícím rodinám a seniorům, pro něž pořádáme bezplatné vzdělávací semináře a volnočasové aktivity, např. semináře na téma cestování s trénováním paměti, bezpečnost v seniorském věku, zdravý životní styl, finanční gramotnost aj.

Kontaktní adresa: Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3

Telefon: 775 976 383
E-mail: celesta@celestapraha.cz
Webové stránky: www.celestapraha.cz

Armáda spásy - Komunitní centrum Praha 3

Komunitní centrum je preventivní volnočasová služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, poskytuje pomoc a volnočasové programy.

Adresa: Biskupcova 1592/36, 130 00 Praha 3

Pro dotazy a informace je možné kontaktovat paní Adamcovou nebo Brťkovou na telefonu 773 770 220 nebo 773 770 222 nebo na emailové adrese kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz.
Webové stránky: http://www.armadaspasypraha.cz/komunitni-centra-v-praze/komunitni-centrum-praha-3

Svaz důchodců České republiky, o. s.

Svaz důchodců ČR je občanské sdružení, které usiluje mimo jiné o rozšiřování volnočasových aktivit a celoživotního vzdělávání důchodců.

Adresa: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 3. patro, dveře č. 337, 130 00 Praha 3

Pro dotazy a informace je možné svaz kontaktovat na telefonním čísle 234 462 082 - 4 nebo na emailové adrese svazduchodcu@seznam.cz.
Webové stránky: www.sdcr.cz

Univerzita třetího věku - Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoký škola ekonomická v Praze poskytuje v rámci Univerzity třetího věku vzdělávací a zájmovou odbornou činnost.

Adresa: náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Telefon: 224 095 632
Email: u3v@vse.cz
Webové stránky: http://u3v.vse.cz  

Senior fitnes, o. s.

Senior fitnes je nezisková organizace, která navazuje na aktivity Kardio klubu Motol a organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku.

Kontaktní adresa: Centrum Senior fitnes - poliklinika Petřiny, Stamicova 1968, 162 00 Praha 6 

Telefon: 731 496 672, 603 464 265
Email: seniorfitnes@seznam.cz
Webové stránky: www.seniorfitnes.cz

Spolek MOUDRÁ SOVIČKA

Spolek Moudrá Sovička pomáhá starším lidem se zpřístupněním nových technologií a služeb, které jim zjednoduší a zlepší jejich každodenní činnosti, sníží pocit osamocení a zlepší kontakt s blízkými.

Kontaktní adresa: Rumunská 26, 120 00 Praha 2, každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin

Telefon: 777 611 790, 730 141 072
Email: info@moudrasovicka.cz
Webové stránky: www.moudrasovicka.cz

Fresh senior

Projekt Fresh senior svými aktivitami podporuje široké spektrum oblastí života seniorů a díky tomu je již od roku 2012 hodnotnou součástí komunitního zázemí občanů hlavního města Prahy.

Kontaktní adresa: KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18, 130 00 Praha 3

Telefon: 224 326 180
Email: info@porteos.cz
Webové stránky: www.freshsenior.cz

PONEC – divadlo pro tanec

PONEC – divadlo pro tanec si postupně hledá cestu k aktivním seniorům, kteří mají zájem o nové umělecké zážitky, a to nejen v roli diváka. PONEC nabízí velmi úspěšné a hojně navštěvované pohybově-hlasové dílny pro seniory.

Kontaktní adresa: PONEC - divadlo pro tanec, Husitská 24a/899, 130 00 Praha 3

Telefon: 777 224 126
Email: eva.pospisilova@tanecpraha.eu
Webové stránky: http://www.divadloponec.cz/seniorske-dilny