Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Život 90 - Senior telefon – telefonická krizová pomoc

Karoliny Světlé 286/18

110 00 Praha 1

Telefon: 800 157 157 – 24hodin denně zdarma

Email: seniortelefon@život90.cz

Webové stránky: www.zivot90.cz