Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionář pro seniory Praha 2

Záhřebská 539/15

120 00 Praha 2

Telefon: 734 769 952

Email: info@cssp2.cz

Webové stránky: www.cssp2.cz

Denní stacionář Gerontologické centrum

Šimůnkova 1600/5

182 00 Praha 8

Telefon: 286 883 676

Email: jitka.sucha@gerontocentrum.cz

Webové stránky: www.gerontocentrum.cz